Bestuursmededelingen november 2018

SallandElectronics U13 tournament FC Zutphen
Martin van den Burg heeft – als voorzitter van het organisatiecomité van het internationaal U13 toernooi – een evaluatie uitgebracht aan het bestuur. Voornaamste conclusie voor nu in deze mededelingen is dat wij ook in 2019 een internationaal U13 toernooi gaan organiseren.

Vrijwilligersbeleid
De werkgroep vrijwilligersbeleid, onder leiding van Edward Veen, heeft inmiddels een tweede ontmoeting met een delegatie van het bestuur gehad. Gesproken is over organisatorische zaken met betrekking tot de vrijwilliger en vooral gericht op de grootste pijnpunten. De commissie komt vervolgens met aanbevelingen voor de korte en lange termijn.

Nieuwe activiteitencommissie
De nieuwe acitviteitencommissie is in gesprek met een aantal mensen vanuit het bestuur om overzicht te krijgen op bestaande maar ook op nieuwe activiteiten die binnen FC Zutphen georganiseerd worden of gaan worden.
De eerste zichtbare resultaten van de activiteitencommissie heeft u kunnen vernemen via Michiel en Matthijs via Internet TV. De commissie werkt momenteel aan een overzicht voor nieuwe activiteiten in 2019 voor de diverse doelgroepen. Wil je alvast kennismaken met en sfeer proeven bij een nieuwe activiteit, kom dan naar het FIFA’19 Toernooi op vrijdag 9 november waar we vele leden in actie kunnen zien.

Wiggers van Meggelen gerechtsdeurwaarders
Sinds begin dit jaar werkt het bestuur van FC Zutphen samen met Wiggers van Meggelen gerechtsdeurwaarders om de ledenadministratie en de contributie-inning beter op elkaar af te stemmen. Tussen beide partijen is afgesproken om te bezien of de samenwerking in het afgelopen jaar voldoende inzicht geeft om deze te continueren. De eerste gesprekken en evaluaties met Wiggers van Meggelen gerechtsdeurwaarders hebben opgeleverd dat beide partijen positief zijn over de intensivering en de uitbreiden van de samenwerking.
In de loop van deze maand zal duidelijk worden op welke terreinen en in welke varianten deze samenwerking ook in 2019 verder vorm zal worden gegeven.

Samenwerking met Gemeente Zutphen
In samenwerking met de Gemeente Zutphen vraagt het Veldsportcollectief in Zutphen aandacht voor de bemiddeling van de medewerkers van het Werkbedrijf GelreWerkt. Het betreft mensen met een arbeidsbeperking die op zoek zijn naar een geschikte functie. Inmiddels is deze vraag uitgezet onder de sponsoren van de diverse veldsportverenigingen in Zutphen.