De club
Samen scoren door te binden en te verbinden

Bij FC Zutphen… daar gebeurt het!
Samen scoren door te binden en te verbinden.
(Verenigingsbeleidsplan juli 2018 – juli 2022)

 

Missie

Leden en bezoekers van onze club ervaren FC Zutphen en ons Sportpark ’t Meijerink als een plaats waar je met veel plezier de voetbalsport kunt beoefenen. Dat kan zowel actief als passief en op recreatief en prestatief niveau. Wij zijn een voetbalclub van en voor iedereen die op een maatschappelijk verantwoorde wijze de voetbalsport wil bedrijven.

Het gaat hierbij om zowel leden als niet-leden, kader, supporters en volgers van jong tot oud. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, wat je huiskleur is en of je gelovig bent. We hebben allemaal hetzelfde doel: vanuit een positieve levenshouding samen op het hoogst mogelijke niveau de beste prestaties te leveren.

FC Zutphen wil daarbij letterlijk en figuurlijk het bruisende middelpunt zijn voor haar omgeving, onder het motto: Samen scoren door te binden en te verbinden!

Visie

Lid zijn van FC Zutphen houdt meer in dan tijdens trainingen en wedstrijden een potje voetballen. Elk lid (of ouder/verzorger van jeugdlid) levert naast het voetballen op vrijwillige basis een bijdrage aan werkzaamheden binnen de vereniging. Dat kan als groep, bijvoorbeeld met je team of commissie, maar ook op individuele basis.

Leden maken een club. En binnen een grote voetbalclub als FC Zutphen is veel (vrijwilligers)werk nodig. Hierdoor kan er gevoetbald worden en is er ook ruimte voor sociale activiteiten buiten het voetballen om. Door de hulp van onze leden willen we voorkomen dat er te veel werkzaamheden op de schouders van een beperkt aantal leden komt te liggen.

Activiteiten voor de vereniging naast het voetballen worden op de eerste plaats beschouwd als een gevolg van betrokkenheid. De hieruit voortvloeiende clubloyaliteit, clubliefde en loyaliteit naar elkaar en anderen toe, vormen de basis voor de continuïteit en het voortbestaan van onze vereniging.

Teams zijn zodanig ingedeeld dat de kwaliteiten zijn gebundeld om binnen iedere leeftijdscategorie prestatiegericht te kunnen voetballen. Het gehanteerde tweesporenbeleid (prestatiesport naast breedtesport) betekent echter, dat beide een gelijkwaardige positie binnen de vereniging innemen. Het een staat niet boven, maar naast het andere!

Het voetbaltechnische beleidsplan beschrijft het streven van FC Zutphen om de selectie elftallen zo hoog mogelijk te laten spelen, maar plezier in de voetbalsport is cruciaal. FC Zutphen is een amateurvereniging in de meest zuivere zin van het woord. Dit betekent dat uit principe geen betalingen worden gedaan aan individuele spelers.

In de visie van FC Zutphen eindigt loyaliteit waar betaling begint. Ondanks het feit dat de sportieve ambities hierdoor tot op zekere hoogte mogelijk worden beperkt, dichten we clubloyaliteit en clubstabiliteit een hogere prioriteit toe. Daar waar nodig wordt een uitzondering gemaakt voor gediplomeerde trainers en technische coördinatoren.

De vereniging is financieel gezond en werkt vanuit een professionele bestuursfilosofie en met professionele procedures en middelen. Iedereen die als vrijwilliger actief is binnen de vereniging wordt gewaardeerd.

Tijdens het voetballen gedragen onze leden zich in 2016 zoals wij hebben afgesproken in de ‘Gedragscode FC Zutphen’ en in de brochures ‘In Veilige Handen’. Wie zich hieraan niet wenst te houden wordt dan ook tot ‘persona non grata’ verklaard.

De communicatie binnen de vereniging is zodanig, dat in de komende planperiode voor ieder lid duidelijk is wat er van haar of hem wordt verwacht en wat het lid van de vereniging mag en kan verwachten.

Pin It on Pinterest