1. Home
  2. /
  3. De club
  4. /
  5. Maatschappelijk

Maatschappelijk

FC Zutphen staat midden in een samenleving, waarin de overheid een terugtrekkende beweging maakt. Dezelfde overheid verwacht van de deelnemers van die samenleving een steeds grotere betrokkenheid.

FC Zutphen en het vervullen van haar maatschappelijke rol

Wij mogen ons een actieve, betrokken deelnemer aan de samenleving noemen. We beschikken over een prachtig sportpark, met een geweldige accommodatie. Een deelnemer ook die oog heeft voor de nieuwe ontwikkelingen die gaande zijn en mee wil bewegen met die nieuwe ontwikkelingen. Ook al omdat stilstand geen optie is. Ja, achteruitgang zal inhouden. Dit heeft ertoe geleid dat wij een aantal jaren geleden zijn gestart met het opstarten van activiteiten, waarin de maatschappelijke betrokkenheid nadrukkelijk een rol speelt.

Zozijn en Het Plein

Elke week ontvangt FC Zutphen 3 cliënten van ZoZijn. Samen kijken we naar een zinvolle dagbesteding voor deze cliënten. Zij werken samen op met de vrijwilligers van onze club.

Dat leverde voor één van onze vrijwilligers een zogenaamde ‘Meedoenplek’ op van Het Plein. Deze vrijwilliger heeft samen met ZoZijn een plan van aanpak opgezet en monitort ook deze activiteit. Daarnaast helpt ze mee bij het uitvoeren van de afgesproken werkzaamheden en is ze het eerste aanspreekpunt voor ZoZijn bij FC Zutphen.

Praktijkonderwijs Zutphen

Op woensdagochtend komen er leerlingen van Praktijkonderwijs Zutphen naar FC Zutphen. Onder begeleiding van een docent leren zijn de fijne kneepjes van het vak schoonmaken. Na een jaar kunnen ze vervolgens slagen voor een diploma op dit vakgebied.

Wij helpen deze jongeren graag, door ze de gelegenheid te bieden om de werkzaamheden te combineren met hun overige lesactiviteiten op school. En we hopen dat het hen verder brengt om na school zo zelfstandig en volwaardig mogelijk deel te nemen aan de maatschappij. Zodat ze nog beter in staat zijn zelfstandig te werken, te wonen en hun vrije tijd zinvol hebben leren te besteden.

CIOS/CALO

Ook onze Voetbal Technisch Coordinator levert namens de club een belangrijke bijdrage aan onze maatschappelijke betrokkenheid. FC Zutphen beschikt al jaren over de vereiste certificatie als ‘leerschool’. Daardoor lopen tijdens het voetbalseizoen veel studenten van het CIOS en de CALO stage op Sportpark ‘t Meijerink. Ook studenten van Saxion (Deventer) en ROC’s vinden regelmatig hun weg naar FC Zutphen om hier hun studieopdracht uit te voeren.

Zwerfvuil met maatjes van Zozijn

Natuurlijk houden de vele vrijwilligers het Sportpark keurig op orde d.m.v. vegen, blazen, zwerfvuil verwijderen, etc. En dat beperkt zich niet tot het Sportpark alleen. Ook de (openbare) parkeerplaats, het Meijerinkpad en de twee fietspaden naar het Sportpark worden wekelijks ontdaan van het zwerfvuil. Hierbij krijgen de vrijwilligers hulp van hun maatjes van Zozijn.

Schoonmaakdag

Bij de Nationale Schoonmaakdag dragen wij een steentje bij door het gehele terrein, buiten het Sportpark, gelegen tussen de Dennendijk, het Leestenseweg, N314 en Looijer Enkweg van alle vuilnis te ontdoen.

De maatschappelijke betrokkenheid en de wens om de mogelijkheden van onze accommodatie met name overdag beter te benutten biedt meer mogelijkheden en daar gaan we nog meer mee doen.