blok-oranje-rood

FC Zutphen zet volgende stappen op gebied van verduurzaming

blok-oranje-rood

Afgelopen maandagavond stemde de ALV unaniem in met de voortgang van de plannen om het clubgebouw verder te verduurzamen. Het bestuur heeft in samenwerking met het adviesbureau Sportief Opgewekt een plan uitgewerkt en offertes opgevraagd.

Waarom FC Zutphen gaat verduurzamen

In de uitgebreide presentatie tijdens de ledenvergadering werden meerdere argumenten opgevoerd:

  • Forse besparing CO2- uitstoot
  • De huidige installaties raken technisch en economisch verouderd
  • De Omgevingsdienst Achterhoek, een overheidsinstelling, verplicht organisaties die een verbruik boven de 50.000 kwh hebben om energiebesparingsmaatregelen te nemen. Dat geldt ook voor FC Zutphen.
  • De gasprijs stijgt de komende jaren fors, vooral door de belasting op gas. Per 1-1-2024 met € 0,12 per m3.
  • Er zijn goede subsidiemogelijkheden

Dit gaat FC Zutphen doen

In een eerder stadium heeft FC Zutphen de lichtmasten en het clubgebouw voorzien van ledverlichting. In de huidige plannen worden een aantal installaties vervangen. Dat betreft een warmtepomp voor de verwarming in het clubgebouw, een warmtepomp voor het tapwater van de douches en een warmte terugwin-installatie voor de kantine. Ook worden er ongeveer 70 zonnepanelen op het dak geplaatst.

Wat levert dat FC Zutphen op langere termijn op?

FC Zutphen is door deze maatregelen straks volledig ‘van het gas af’. Dat levert een forse besparing aan gaskosten op. Wel verbruiken we dan meer elektra, maar dat wordt voor een gedeelte gecompenseerd door de opwekking via zonnepanelen. De terugverdientijden van de investeringen zijn berekend op een kleine 7 jaar. Daarna levert het de club in de exploitatie veel voordelen op.

Samenwerking met Croon Wolters Dros

Na vergelijking van de offertes bleek de huidige leverancier, Croon Wolters Dros, de beste aanbieding te hebben gedaan. Met dit bedrijf zetten we het traject verder in. Wordt vervolgd!

Vind ik leuk 17