Bestuursmededelingen juli-augustus 2018

Voor de zomerstop treft u hierbij de laatste bestuursmededelingen aan met aandacht voor onderstaande onderwerpen.

Ledenvergadering

Op 7 juni jl. heeft het bestuur een ledenvergadering gehouden met als voornaamste onderwerpen de begroting 2018-2019 en aandacht voor de jubilarissen.

De begroting

Penningmeester Ivo Pelgrim presenteerde de begroting en gaf op diverse onderdelen de nodige uitleg. Als verenging staan we er goed voor maar is er ook aandacht voor de (on)verwachte uitgaven. Voor nu en in de nabije toekomst.

Onder dankzegging en applaus van de aanwezigen werd Ivo bedankt voor zijn bijdrage en uitleg.

Op vragen vanuit de vergadering wat de reden is dat gelden nog niet zijn aangewend voor bepaalde doelen is de verklaring dat het kostenoverzicht en de plannen in de ogen van het bestuur nog niet voldoende zijn uitgewerkt en dat de gelden voor nu op een ander gebied eerder nodig zijn. Een voorbehoud wat al jarenlang door het bestuur als zodanig gehanteerd wordt. In eerdere bestuursmededelingen heeft gestaan dat de plannen voor de kantine zijn stopgezet. De reden hiervoor is ook het ontbreken van het totale kostenoverzicht.

Jubilarissen

Daarna was er aandacht voor de aanwezige jubilarissen. De 25-, 40-, en 50-jarige jubilarissen zijn bedankt met de gebruikelijke verenigingsspeld en een cadeaubon voor hun jarenlange betrokkenheid bij de club.

Rookvrije Generatie

Zoals u allen heeft vernomen is het complex met ingang van 1 juli 2018 rookvrij. We volgen hiermee de maatschappelijk ontwikkelingen en het toenemende aantal clubs die al tot deze wijziging zijn overgegaan. We rekenen op uw medewerking.

Werkersdag

Op zaterdag 7 juli is er weer de zogenaamde werkersdag en gaan we hopelijk met velen het sportcomplex een opfrisbeurt geven. U bent van harte welkom om samen de handen uit de mouwen te steken.

Internationaal U13 toernooi

Het bezoeken van het internationale toernooi U13 op 17 augustus a.s. (vrijdagavond) is voor velen wellicht weer de start om na de vakanties het voetbal weer op te pakken. U bent van harte welkom.

Wij bedanken alle die bij deze organisatie betrokken zijn. De toernooiorganisatie is erin geslaagd om een nieuwe hoofdsponsor te vinden voor dit toernooi, namelijk Salland Electronics. Met dank aan deze sponsor.

Zomerstop

Vanaf juli gaat de vereniging in de zomerstop. We gaan genieten van onze welverdiende vakanties en hopen u weer te mogen verwelkomen bij de start van het nieuwe seizoen.

Het bestuur dankt een ieder die zich op enige wijze heeft ingezet in het afgelopen seizoen en rekent erop u allen na de vakantie weer actief te mogen zien. In de diverse commissie zijn er echter nog de nodige vacatures.

De bestuursmededelingen gaan ook op vakantie en keren terug in de maand september.

Fijne vakantie.

Namens het bestuur van FC Zutphen.