Bestuursmededelingen februari 2018

Na de winterstop starten we de vereniging weer op met onze voornaamste activiteit voetbal.

Ook gedurende de winterstop waren er voldoende activiteiten binnen de club die zo langzamerhand weer toegroeiden naar het begin van de trainingen en spelen van oefenwedstrijden. Wat gebeurde er nog meer?

Rookvrije of rookarme accommodatie

Op 18 januari jl. zijn een vijftal leden van de club gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid van een rookvrij of rookarm accommodatie bij FC Zutphen. Deze werkgroep brengt zo spoedig mogelijk een advies uit aan het bestuur.
In navolging daarvan praten ook de veldsportverenigingen op 8 maart a.s. onder meer over dit onderwerp. Atletiekvereniging Hanzesport, MHZ Zutphen en Korfbalvereniging KVZ beschikken inmiddels over een gekozen vorm van een rookvrije of rookarme accommodatie.

Voetbaltechnisch beleidsplan

De Technische Commissie (TC) is druk in de weer met het samenstellen van nieuwe ideeën over de verdere organisatie en inbreng van trainers en spelers op het voetbaltechnische vlak. Uiteindelijk zal een en ander worden weergegeven in een voetbaltechnisch beleidsplan.

Buurtsportcoach

Robert van Osch is ook in het jaar 2018 buurtsportcoach bij FC Zutphen. In samenwerking met de Gemeente Zutphen zijn activiteiten geformuleerd die Robert verder gaat uitvoeren.

Concept Verenigingsbeleidsplan

Het bestuur werkt aan een beleidsplan voor de jaren 2018 – 2022.
De diverse bestuursleden en hun commissieleden leveren een bijdrage. Het is de bedoeling om op de diverse aandachtsgebieden concrete doelstellingen te formuleren voor genoemde periode.

Kantine inrichting

Er zijn diverse voorstellen om de kantine op onderdelen en plekken anders in te richten. Meerdere plannen zijn de revue gepasseerd en het bestuur zal uiteindelijk de aftrap geven. We hopen in dit jaar een en ander te bewerkstelligen.

Diefstal en vernieling

Voor het eerst sinds onze verhuizing naar sportaccommodatie ’t Meijerink (januari 2013) is de club bezocht door ongewenste bezoekers die in het weekend van 27 en 28 januari jl. 15 sponsorvlaggen hebben ontvreemd. Via de website hebben we ook al vermeld dat we aangifte van diefstal en vernieling bij de Politie hebben gedaan.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als vereniging hebben we met ondersteuning van de KNVB een start gemaakt om op 25 mei 2018 gereed te zijn voor deze nieuwe privacywetgeving. Deze nieuwe wetgeving geeft richtlijnen voor de wijze waarop organisaties en verenigingen persoonsgegevens dienen te verwerken. We houden u op de hoogte.

Vriendelijke groet,
namens het Bestuur
Hans van Bel
voorzitter