blok-oranje-rood

Verbod op vuurwerk, fakkels en rookpotten bij wedstrijden

blok-oranje-rood

Met ingang van dit voetbalseizoen heeft de KNVB de regels rondom sfeeracties bij amateurwedstrijden fors aangescherpt. Het is verboden om voor, tijdens en na de wedstrijd vuurwerk, fakkels en/of rookpotten af te steken. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot boetes. FC Zutphen zal zich aan de gestelde regels houden. Lees hier verder wat dit concreet betekent.

Duidelijke regels

Als thuisspelende vereniging zijn we verplicht voorafgaand aan de wedstrijd aan de supporters (ook bezoekers) kenbaar te maken dat het verboden is om vuurwerk af te steken. De scheidsrechter mag geen toestemming verlenen voor het afsteken van vuurwerk.

Aangifte

Als er toch sprake is van het afsteken van vuurwerk kan elk lid van de KNVB hiervan aangifte doen bij de aanklager. Zowel de thuisspelende als de bezoekende vereniging kan in staat van beschuldiging worden gesteld. Inmiddels zijn er al meerdere clubs beboet. Wij willen gedoe met aangiftes, boetes en het verhalen van boetes op de daders voorkomen en houden ons als club aan de gestelde regels van de KNVB.

Ontheffing

Voor bijzondere gelegenheden kan een ontheffing worden aangevraagd. De procedure is daarvoor als volgt:

  • Je stuurt een aanvraag met onderbouwing naar het bestuur van FC Zutphen
  • Via het bestuur zal bij de gemeentelijke of provinciale overheid een ontheffing worden aangevraagd
  • De uitkomst van de aanvraag krijg je te horen van het bestuur en is bindend

Begrip voor teleurstelling

Ondanks dat we de gestelde regels accepteren, begrijpen we ook dat er onder een deel van de supporters teleurstelling zal zijn. We hopen dat jullie op een andere creatieve wijze achter onze ploegen blijven staan en jullie steun laten blijken.

Bestuur FC Zutphen

Vind ik leuk 4