blok-oranje-rood

Agenda Algemene Ledenvergadering 28 november

blok-oranje-rood

Maandag 28 november is de volgende Algemene Ledenvergadering (ALV) van FC Zutphen. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in de kantine op Sportpark ‘t Meijerink. We hopen op een goede opkomst.

Agenda ALV

De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:

  1. Opening en welkom (Herman)
  2. Notulen ALV 25 november 2021 (Jeroen)
  3. Jaarverslag en verslag commissies 2021 – 2022 (Herman)
  4. Ingezonden stukken (Jeroen)
  5. Financiële zaken (Ruud Marks)
    1. Financieel jaarverslag FC Zutphen over boekjaar 2021- 2022
    2. Verslag kascommissie
    3. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten (decharge bestuur)
    4. Geconsolideerd financieel verslag van stichting en vereniging boekjaar 2021-2022
    5. Stand van zaken financieel overzicht juli tot en met november 2022
  6. Terugkoppeling vanuit het bestuur
   1. Voetbalzaken (Pepijn)
   2. Organisatie en beleid (Bertjan)
   3. Commerciële zaken (Aloys)
  7. Verkiezing en benoeming bestuursleden
   1. Aftreden Herman Tuininga (voorzitter)
  8. Vrijwilligersbeleid – update (Hessel Luessink)
  9. Organisatie van de vereniging (Herman en Bertjan)
  10. Kenbaar maken uitgelote nummers obligatie lening (Herman)
  11. Verslag Stichting Het Meijerink (Herman)
  12. Rondvraag
  13. Sluiting

Opmerking bij punt 2

Van de ALV van 25-11-2021, die digitaal plaatsvond in het kader van de Coronamaatregelen, is een opname gemaakt welke bij de secretaris op te vragen is. De schriftelijke notulen bij de huidige ALV zijn een samenvatting op hoofdlijnen.

Opmerking bij punten 4 en 12

Van de leden verwachten wij dat zij een eventuele inbreng n.a.v. de vergaderstukken of voor de rondvraag vóór donderdag 24-11-2022 om 20.00 uur mailen naar secretaris@fczutphen.nl.

Vind ik leuk 0