1. Home
 2. /
 3. De club
 4. /
 5. Privacybeleid

Privacy

FC Zutphen is gevestigd aan Meijerinkpad 1 in Zutphen en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

FC Zutphen
Sportpark ’t Meijerink
Meijerinkpad 1
7207 ED Zutphen
www.fczutphen.nl

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met deze gegevens. Daarom leggen we uit hoe wij met je persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen over privacy, stel deze dan via e-mail aan: secretaris@fczutphen.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

FC Zutphen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Voor onze dienstverlening verzamelen en verwerken we persoonsgegevens van je:

 • Als je lid wordt van onze club, zodat we je kunnen blijven informeren over wijzigingen rondom het lidmaatschap.
 • Als je een product of dienst van FC Zutphen afneemt. Dit kan via onze (web)winkel, het secretariaat en de website.
 • Als je contact opneemt met FC Zutphen. Dit kan telefonisch zijn of per e-mail. Maar ook via onze website bij het invullen van een online formulier, deelname aan een enquête, prijsvraag of onderzoek.
 • Bij het bezoeken van onze (mobiele) websites (inclusief apps), eventueel inlogt op je account of ons via social media benadert.
 • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van diensten en marktonderzoek.
 • Om volgers (leden en niet-leden) van (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden. Dat kan rechtstreeks maar ook door campagnes via bijvoorbeeld social media. FC Zutphen probeert dan rekening te houden met je voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van met jouw toestemming vastgelegd gebruik van onze (mobiele) websites (inclusief gebruikte apps).

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@fczutphen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel verwerking persoonsgegevens

FC Zutphen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Eigen ledenadministratie (Sportlink) en aanvragen lidmaatschap KNVB
 • Aanvraag van VOG
 • Opmaken van vrijwilligersovereenkomsten
 • Opstellen sponsorcontracten
 • Verzenden van onze Nieuwsbrief
 • Organisatie en communicatie rond teamindelingen
 • Vermelding van namen van leden in de diverse (vrijwillige) functie(s) binnen de vereniging op de website www.fczutphen.nl
 • Vermelding naam van leden op teampagina’s* www.fczutphen.nl
 • Reageren op nieuwsberichten op onze website. Hiervoor is eerst een eenmalige registratie nodig.
 • In alle niet hiervoor genoemde situaties, die noodzakelijk zijn binnen de vereniging

*De mate van zichtbaarheid kan door leden zelf worden ingesteld met de Voetbal.nl App. Lees meer over het zichtbaar maken van gegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

FC Zutphen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker/vrijwilliger van FC Zutphen) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

FC Zutphen verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. FC Zutphen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door FC Zutphen en hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jouw genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar secretaris@fczutphen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

FC Zutphen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FC Zutphen neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens FC Zutphen van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze medewerkers/vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en zullen handelen conform de opgegeven instructies.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met secretaris@fczutphen.nl.

Sociale Media, foto’s, video, film

FC Zutphen gaat graag via het web en (eigen) social media kanalen in dialoog met leden, klanten, volgers en bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten.

Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden over onze club en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. FC Zutphen volgt actief hiervoor het internet en sociale media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spant FC Zutphen zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. FC Zutphen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, FC Zutphen (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt.

FC Zutphen is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn sociale mediakanalen of de content op zijn sociale media kanalen. Als je hier vragen of opmerkingen over hebt kan dit via secretaris@fczutphen.nl.

Binnen FC Zutphen is het niet toegestaan foto’s of opnames te maken in de kleedruimtes of doucheruimtes, behoudens de traditionele kampioensfoto met wedstrijdkleren aan onder de douche.

FC Zutphen heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden en die geplaatst zijn op andere kanalen dan die door FC Zutphen zelf worden beheerd. Als je van mening bent dat FC Zutphen hier een rol in speelt of kan spelen om de betreffende foto’s/video’s te verwijderen, neem dan contact op met ons via secretaris@fczutphen.nl met een duidelijke verwijzing waar het materiaal zich bevindt. FC Zutphen zal hier dan advies geven of helpen om het materiaal te verwijderen.

Wees u er wel van bewust dat eenmaal geplaatste gegevens op social media zich moeilijk laten verwijderen. Hierin heeft de vereniging geen verantwoordelijkheid, tenzij het door FC Zutphen zelf is geplaatst.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van FC Zutphen. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. FC Zutphen adviseert je om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. FC Zutphen is ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van websites waar we naar linken.

Wijziging van het privacy beleid

FC Zutphen past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze actueel te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. FC Zutphen raadt je dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal FC Zutphen er alles aan doen om je per e-mail en/of via de websites te informeren.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens of FC Zutphen wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens, kun je contact opnemen via: secretaris@fczutphen.nl.

Meer over cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als je een website bezoekt. Dat gebeurt ook bij de website van FC Zutphen. Sommige cookies zijn noodzakelijk zodat je gebruik kunt maken van functionaliteiten van de website. Met andere cookies wordt informatie over je websitegebruik bijgehouden.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.

Cookies om gebruik van de website te kunnen meten

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij met hulp van cookies te meten hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat de structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken.

Voor de cookies die derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen daarover op hun eigen websites geven; zie in de lijst met cookies hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Cookies in-/uitschakelen

Als je niet wilt dat er cookies worden geplaatst, dan kun je het opslaan daarvan tegengaan. Als je meerdere computers hebt en/of van meerdere browsers gebruik maakt, dien je de cookies per computer en/of browser apart uit te schakelen.

Wat verandert er als ik de cookies uitzet?

Cookies zorgen er onder andere voor dat een website correct wordt weergegeven en het bezoek gebruiksvriendelijk is. Als je de cookies ‘uitzet’, dan kun je niet altijd van alle mogelijkheden van de site gebruik maken.

Kom je er niet uit?

Check de help-functie van je browser of lees de uitleg hieronder.

Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Firefox

http://support.mozilla.org/nl/kb/Cookies%20in-%20en%20uitschakelen?s=cookies&r=2&as=s

Safari

http://support.apple.com/kb/PH5042