1 jul: Algemene Ledenvergadering (ALV)

Op 1 juli staat de algemene ledenvergadering gepland, dat wil zeggen wanneer de huidige richtlijnen nog meer versoepeld gaan worden (wat overigens wel de verwachting is). De ledenvergadering kan doorgang vinden met in achtneming van de richtlijnen vanuit de RIVM en vanuit de Gemeente Zutphen. Concreet betekent dit (onder voorbehoud van wijzigingen …

Bestuursleden van FC Zutphen stoppen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van eind november 2019 stellen twee bestuursleden, te weten Ivo Pelgrim (penningmeester) en Hans van Bel (voorzitter) zich niet meer herkiesbaar/benoembaar voor een volgende bestuursperiode. Beide bestuursleden stellen dat het tijd is voor nieuwe impulsen en ideeën voor de vereniging. Na 20 jaren vrijwilligerswerk en (bijna) 10 jaren …

Bestuursleden van FC Zutphen stoppen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van eind november 2019 stellen twee bestuursleden, te weten Ivo Pelgrim (penningmeester) en Hans van Bel (voorzitter) zich niet meer herkiesbaar/benoembaar voor een volgende bestuursperiode. Beide bestuursleden stellen dat het tijd is voor nieuwe impulsen en ideeën voor de vereniging. Na 20 jaren vrijwilligerswerk en (bijna) 10 jaren …

Agenda Algemene Ledenvergadering 26 november a.s.

Algemene Ledenvergadering voor de leden van FC Zutphen Datum : maandag 26 november Aanvang: 20.00 uur Locatie: Clubhuis FC Zutphen Agenda 1. Opening 2. Vaststellen van de notulen van de ledenvergadering van 7 juni 2018 3. Bestuursmededelingen 4. Voetbalzaken 5. Jaarverslag 2017 – 2018 6. Financiële zaken a. Financieel jaarverslag over het …

Pin It on Pinterest