Bestuursleden van FC Zutphen stoppen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van eind november 2019 stellen twee bestuursleden, te weten Ivo Pelgrim (penningmeester) en Hans van Bel (voorzitter) zich niet meer herkiesbaar/benoembaar voor een volgende bestuursperiode. Beide bestuursleden stellen dat het tijd is voor nieuwe impulsen en ideeën voor de vereniging. Na 20 jaren vrijwilligerswerk en (bijna) 10 jaren …

Bestuursleden van FC Zutphen stoppen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van eind november 2019 stellen twee bestuursleden, te weten Ivo Pelgrim (penningmeester) en Hans van Bel (voorzitter) zich niet meer herkiesbaar/benoembaar voor een volgende bestuursperiode. Beide bestuursleden stellen dat het tijd is voor nieuwe impulsen en ideeën voor de vereniging. Na 20 jaren vrijwilligerswerk en (bijna) 10 jaren …

Agenda Algemene Ledenvergadering 26 november a.s.

Algemene Ledenvergadering voor de leden van FC Zutphen Datum : maandag 26 november Aanvang: 20.00 uur Locatie: Clubhuis FC Zutphen Agenda 1. Opening 2. Vaststellen van de notulen van de ledenvergadering van 7 juni 2018 3. Bestuursmededelingen 4. Voetbalzaken 5. Jaarverslag 2017 – 2018 6. Financiële zaken a. Financieel jaarverslag over het …

Pin It on Pinterest