blok-oranje-rood

Nieuwe bestuursleden benoemd tijdens ALV

blok-oranje-rood

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van FC Zutphen hebben de aanwezige leden ingestemd met de voordracht en de benoeming van een zevental nieuwe bestuursleden. Ons bestuur bestaat nu uit 10 personen.

Herman Tuininga afgetreden

FC Zutphen voorzitter Herman Tuininga trad vanavond af als voorzitter. Herman vulde deze positie de afgelopen 3,5 jaar in. Hij droeg het stokje over aan de nieuwe voorzitter van FC Zutphen: Gerjan Nijland.

Nieuwe bestuursleden

De volgende nieuwe bestuursleden zijn vanavond formeel benoemd: Gerjan Nijland (voorzitter), Max Jaspers Focks (penningmeester), Hans Nijland (voetbalzaken), Freek Hubert (voetbalzaken), Axel Wiersma (facilitaire zaken), Christiaan Talla (facilitaire zaken) en Johan de Jonge (Horeca).

Vind ik leuk 11