blok-oranje-rood

Samen alvast aftellen naar het volgende voetbalseizoen

blok-oranje-rood

Het voetbalseizoen 2023-2024 is nog niet voorbij. Maar toch kijken we al vooruit naar komend seizoen. Ten eerste omdat we nu al zin in hebben om na de zomervakantie weer lekker te voetballen. Maar ook omdat het om praktische redenen nodig is om vooruit te kijken. Elk jaar maken we in deze periode de teamindelingen voor het volgende seizoen. Dat is een lang en intensief proces. We merken dat spelers, maar ook hun ouders, dit soms spannend vinden. Het roept ook vragen op. Daarom leggen we graag uit wat onze aanpak is om tot teamindelingen te komen. Lees je mee?

Inhoudsopgave

Grote club

FC Zutphen is een grote club met 1.300 leden. Onze jeugdafdeling telt ongeveer 800 jeugdspelers, die allemaal verdeeld worden over de jeugdteams. Binnen onze club zijn er selectieteams en niet- selectieteams.
Jeugdspelers
0

Spelplezier en leeftijd belangrijk

Bij FC Zutphen willen we voetbal aanbieden aan de jeugd, waarbij alle jongens en meiden voetballen in een veilige omgeving. En waar ze met plezier beter kunnen leren voetballen. De leeftijd van spelers is daarbij belangrijk. Voor elk niveau (leeftijdscategorie) geldt een maximumleeftijd. Dit is een KNVB reglement. Daar moeten we ons aan houden en kunnen we slechts bij hoge uitzondering van afwijken.

Indeling 1x per jaar voor heel seizoen

We maken de teamindelingen 1x per jaar en ze gelden voor 1 voetbalseizoen. We maken de teamindelingen bekend als het voetbalseizoen is afgelopen. Dus altijd ruim voor aanvang van het komende seizoen. Uiterlijk 15 juni geven we aan de KNVB door hoeveel teams we inschrijven en in welke klasse zij spelen.

Belang van de club staat voorop

De indeling vindt plaats vanuit clubbelang, met oog voor het individuele lid. We kijken dus eerst naar het totaalplaatje en wat het beste is voor onze club en leden. Natuurlijk kunnen we kijken naar het belang van een individuele speler. Maar het individuele belang weegt nooit zwaarder dan het belang van het team of de club.

Indeling onderbouw

Bij de indeling tot de JO10 teams delen we alle teams zo gelijkwaardig mogelijk in. En we zorgen per team voor gelijkgestemde spelers. Vooral voor de JO8 en JO9 betekent dit dat de teams per fase worden ingedeeld. Het is dus mogelijk dat we voor elke fase de indelingen wijzigen. Daardoor kunnen we als het nodig is tussen teams schuiven. Ook kunnen we nieuwe leden die er later in het seizoen bijkomen in een team indelen. Het uiteindelijke doel is een breed en kwalitatief aanbod van voetbal; trainers, materiaal, (circuit)trainingen en wedstrijden.

Zorgvuldig proces

We gaan zorgvuldig om met de teamindelingen. De indelingen ontstaan door intensieve samenwerking. Leden van de Technische Commissie, de trainers, leiders en afdelingscoördinatoren werken hier samen aan. En ook met spelers, en in sommige gevallen ouders/verzorgers, is overleg.

Teleurstellingen zijn er altijd

Hoe zorgvuldig en integer we ook omgaan met de indelingen, we weten dat niet iedereen tevreden zal zijn. Toch is het ons doel om zoveel mogelijk mensen tevreden te stellen, zodat we allemaal fijn kunnen voetballen. Onze ervaring is ook, dat teleurstelling over de indeling gelukkig vaak tijdelijk is.

Aantal teams en spelers

Voordat we teams indelen, bepalen we hoeveel teams er komen. Daarbij kijken we naar:

  • Het actuele ledenaantal
  • Het aantal spelers per team

De JO8 t/m JO10 spelen 6 tegen 6. De JO11 en JO12 spelen 8 tegen 8 en vanaf de JO13 spelen teams 11 tegen 11. Soms is er een speler afwezig of geblesseerd. We gaan daarom uit van deze aantallen spelers:

LeeftijdscategorieAantal spelersToelichting
O8, O9+/- 9-
O10+/- 18Dit is een totaalselectie waar we 2 teams van maken
O11+/- 22Dit is een totaalselectie waar we 2 teams van maken
O12+/- 22Dit is een totaalselectie waar we 2 teams van maken
O13 t/m O19+/- 15Vanaf de O13 worden specifieke (niet-) selectieteams ingedeeld

Bij de samenstelling van teams houden we rekening met:

We gaan uit van de door de KNVB gehanteerde leeftijdsklassen op basis van het geboortejaar. Per leeftijdscategorie mogen maximaal 3 oudere spelers worden ingedeeld. Dat noemen we ook wel dispensatie-spelers. Een jongere speler mag vervroegd in een hogere leeftijdscategorie spelen. Als het fysiek haalbaar is en de speler daar ook sociaal-emotioneel klaar voor is. Dat is altijd een TC besluit.

Het niveau van spelers wordt door trainers, leiders of Technische Commissie bepaald. We kijken daarbij naar de individuele kwaliteiten van een speler. Dus niet alleen naar de voetbaltechnische kwaliteiten. Ook kijken we naar:

  • de groeicurve die een speler heeft doorgemaakt en potentieel nog kan doormaken
  • de leerbaarheid
  • positie en rol van de speler in het team
  • motivatie en ambitie

Dit geldt in en buiten het veld en tijdens zowel trainingen als wedstrijden. Kinderen leren op meerdere vlakken van elkaars kwaliteiten.

Voor zover we dat kunnen inschatten houden we rekening met vriendjes, klasgenoten, broertjes of zusjes. Wat is het karakter van de kinderen? En hoe voorkomen we dat er teveel botsende karakters in een team zitten?

Natuurlijk nemen we bij het bepalen van de teamindeling ook de ervaringen en indelingen van het voorgaande jaar mee.

Wie delen de teams in?

De indelingen van alle teams (selectie en niet-selectie) is een verantwoordelijkheid van de Technische Commissie (TC). De uiteindelijke indelingen ontstaan vanuit een samenwerking tussen de afdelingscoördinatoren, de trainers en leiders. Dit proces wordt begeleid vanuit de Technische Commissie (TC), waarbij de TC waar nodig een doorslaggevende stem heeft. Bij selectieteams (bovenbouw) bepalen voornamelijk de (betaalde en gediplomeerde) trainers, in overleg met de TC, de teamsamenstelling. We publiceren de uiteindelijke teamindelingen na akkoord van de TC.

Objectief

Om zoveel mogelijk objectief te kunnen zijn, handelen wij binnen dit proces altijd vanuit het belang van de club. Soms dreigt er een tegenstrijdig belang. Bijvoorbeeld als een trainer of een TC-lid een beslissing moet nemen over de indeling van een eigen kind of team. Daar gaan we uiterst zorgvuldig mee om. De te nemen beslissing wordt dan genomen door iemand anders. Op deze
manier waarborgen wij een integere totstandkoming van de teamindeling.

Planning

Eigenlijk vormen de teamindelingen een continu proces. We beginnen al heel vroeg in het lopende seizoen met de teamindeling van het volgende seizoen. Daarnaast evalueren we ook regelmatig de huidige teamindeling. Dit zijn de te nemen stappen binnen de planning.

Stap 1

Na de voorjaarsvakantie beginnen veel teams aan de laatste fase van het seizoen. De afdelingscoördinatoren vragen de trainers/leiders om binnen de teams te starten met de inventarisatie voor het volgend seizoen. Gaat iedereen gewoon door? Of twijfelt of stopt er iemand? En ook de trainers van de selectieteams beginnen zich een beeld te vormen van de mogelijke samenstelling van hun selectie voor komend seizoen. Het indelingsproces kom dus op gang…

Stap 2

In mei beginnen de nieuwe selectieteams met de eerste (selectie-) trainingen. Half mei, tegen het einde van de competitie, is er een totaalbeeld van spelers die ook volgend seizoen bij FC Zutphen voetballen. Dan weten we dus hoeveel teams we verwachten in te schrijven bij de KNVB. Binnen de afdelingen bespreken de afdelingscoördinator, trainers en leiders de indelingen.

Stap 3

De TC is op de achtergrond al enige tijd bezig met de benoemingen van trainers voor het komende seizoen.

Stap 4

Begin juni melden we de teams aan bij de KNVB. We beginnen vervolgens met het indelen van de teams.

Stap 5

Extra overleg vanuit de Technische Commissie voor discussie gevallen, of vacante posities. Half juni zijn de teamindelingen klaar.

Stap 6

Halverwege juni communiceren we de indelingen van de teams via een bericht op de FC Zutphen site.

Stap 7

Als de nieuwe teams bekend zijn, zorgen we dat elk team een trainer en leider heeft. Ook op ouders of clubleden doen we daarbij een beroep. Trainers en leiders maken afspraken met hun team over de start van het nieuwe seizoen. We organiseren een leuk evenement om het seizoen te openen. Dit is eind augustus.

Wijzigingen tijdens het seizoen

We maken de teamindelingen voor het hele seizoen. Maar soms constateren we dat een indeling van een team in de praktijk niet werkt. Of er gebeuren dingen die je vooraf niet kunt voorspellen. In goed overleg kunnen we een teamindeling dan wijzigen.

Opvangen van afwezigheid

We gaan er vanuit dat spelers aanwezig zijn op trainingen en wedstrijddagen. Toch kan het gebeuren dat iemand er een keer niet is, bijvoorbeeld door een blessure, vakantie, een uitje, een feestje etc. De afwezigheid van 1 of 2 spelers is door een team wel op te vangen.

Stoppen tijdens het seizoen leidt tot problemen

Soms stoppen spelers tijdens het seizoen, vanwege studie, stage of een (bij)baan. Of omdat ze andere interesses krijgen die zij leuker vinden dan voetbal. Afwezigheid of (tijdelijk) stoppen met voetballen heeft gevolgen voor de teamindelingen. Teams kunnen de afwezigheid van 1 of 2 spelers wel opvangen. Maar meerdere spelers vervangen wordt al snel problematisch. Zeker in een leeftijdscategorie waarin de aantallen al beperkt zijn. In dit soort gevallen kunnen we vaak niet anders dan een wedstrijd verzetten of een beroep doen op andere teams, soms zelfs uit andere leeftijdscategorieën. In het ergste geval heeft een team langdurig zo weinig spelers dat dit structureel niet meer aangevuld kan worden met spelers uit andere teams, omdat dit dan ten koste gaat van die teams. Dan wordt een team opgeheven en dan delen we de overgebleven spelers in een ander team in.

Meer informatie of ontevredenheid

Ben je het niet eens met jouw indeling of de indeling van jouw kind? Neem dan contact op met je trainer. We lichten dan in een gesprek toe hoe de indeling tot stand kwam. Soms is daar ook een afdelingscoördinator of lid van de TC bij aanwezig.

Dit gesprek geeft overigens geen garantie dat we de indeling aanpassen. Maar we hopen wel dat het meer duidelijkheid geeft en de onvrede minder wordt of verdwijnt en niet ten koste gaat van het voetbalplezier.

Definitieve indelingen

Als de indelingen zijn gemaakt, worden de teams bij de KNVB ingeschreven voor het volgende seizoen. We starten dan met de verdere inhoudelijk (sportieve) voorbereiding op het seizoen. We geven bij de KNVB ook aan op welk tijdstip teams hun thuiswedstrijden spelen. We proberen dit zo te plannen, dat niet alle teams van een leeftijdscategorie tegelijk spelen. Dan kunnen spelers ook met een ander team meespelen als dat nodig is.

Trainingen

Op basis van de teamindelingen bepalen we ook trainingstijden en -dagen. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van de trainers en de trainingsvelden. We proberen de leeftijdscategorieën zoveel mogelijk op dezelfde dagen en tijdstippen te laten trainen.

Vind ik leuk 6