blok-oranje-rood

Vrijdag 30 juni: Algemene Ledenvergadering

blok-oranje-rood

Op vrijdag 30 juni is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van FC Zutphen. De vergadering begint om 20.00 uur. Tijdens deze ALV nemen we afscheid van FC Zutphen voorzitter Herman Tuininga, die aftreedt en niet herkiesbaar is. Het bestuur draagt een zevental nieuwe bestuursleden voor, waaronder ook een nieuwe voorzitter. Ben jij ook aanwezig 30 juni?

Agenda ALV

 1. Opening en welkom (voorzitter)
 2. Mededelingen (voorzitter)
 3. Financiële zaken (voorzitter)
 4. Terugblik door de voorzitter (voorzitter)
 5. Nieuwe organisatie en bestuur (H. Nijland)
 6. Mutaties en bestuur (secretaris)
  1. Aftredend en niet herkiesbaar: H. Tuininga (voorzitter)
  2. Door het bestuur voorgedragen voor een bestuursfunctie:
    1. G. Nijland (voorzitter)
    1. M. Jaspers Focks (penningmeester)
    1. H. Nijland (voetbalzaken)
    1. F. Hubert (voetbalzaken)
    1. A. Wiersma (facilitaire zaken)
    1. C. Talla (facilitaire zaken)
    J. de Jonge (Horeca)
 • Rondvraag (voorzitter)

* Van de leden verwachten we dat zij een eventuele inbreng n.a.v. de agendapunten of voor de rondvraag vóór woensdag 28 juni a.s. om 20.00 uur hebben gemaild aan secretaris@fczutphen.nl.

** Tegenkandidaten voor bestuursfuncties kunnen in lijn met de statuten (Art. 9 lid 2.a) door tenminste 5 personen worden voorgedragen mits deze hiervan tenminste 3 dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk kennis geven aan de secretaris van het bestuur via secretaris@fczutphen.nl.

Algemene Ledenvergadering FC Zutphen
Vrijdag 30 juni 2023, aanvang 20.00 uur
Locatie: kantine FC Zutphen

Vind ik leuk 2