blok-oranje-rood

Belangrijke mededeling bestuur

blok-oranje-rood

Beste leden, donateurs en supporters van FC Zutphen,

Nu zo langzamerhand het voetbal virus weer begint te kriebelen bij aanvang van het nieuwe seizoen is het dit jaar toch wel anders. We hebben al een lange tijd achter de rug waarin we toch enigszins beperkt worden in onze dagelijks leven met als oorzaak het Corona virus. Velen van ons werken al maanden thuis of werken in aangepaste omstandigheden om de verdere verspreiding zo veel mogelijk te beperken.

Gelukkig zijn de catastrofale gevolgen van het virus velen van ons bespaard gebleven maar onze gedachten zijn zeker bij die families, gezinnen of individuen waar dit niet het geval is. Het is een gevaarlijk virus wat geen onderscheidt maakt in leeftijd, geslacht of wat dan ook.

We waren in Nederland op de goede weg om verspreiding onder controle te krijgen, maatregelen werden mondjesmaat versoepeld en we kregen weer iets meer bewegingsruimte. Wel gelden de richtlijnen voor de anderhalve meter en het vermijden van drukke plekken als voorheen.

Nu in de vakantieperiode zien we toch een zorgwekkende stijging in het aantal besmettingen en neemt de overheid de beslissing om de maatregelen en richtlijnen aan te scherpen. We willen per slot met zijn allen voorkomen dat er een tweede golf van (massale) besmettingen plaats vindt met alle gevolgen van dien.

Mede daardoor doen wij een beroep op gezond verstand van jullie allemaal. Hou je alsjeblieft aan de regels en richtlijnen. We hebben de afgelopen weken op de club verschillende situaties gezien waarbij, met name, de 1,5 meter regel niet in acht genomen werd. Dit kan consequenties hebben voor jou maar ook voor de club:

  1. Het meest belangrijke is dat de regel er is om besmetting te voorkomen, wanneer je de 1,5 meter regel niet in acht neemt loop je een hoger risico om besmet te raken wanneer iemand het virus draagt en zich hier niet van bewust is.
  2. Andersom geldt het zelfde, mocht jij het virus bij je dragen en hiervan geen symptomen vertonen kun je anderen besmetten zonder dat je dit in de gaten hebt.
  3. Wanneer de regels op het complex niet gevolgd worden kan de gemeente besluiten om de activiteiten op ons mooie sportpark te staken of om zelfs over te gaan tot gehele sluiting van het complex.
  4. De club kan beboet worden voor het niet naleven van de regels door haar bezoekers of leden.

Laten we er met z’n allen voor zorgen dat het zo ver niet komt en laten we ons verantwoordelijk gedragen en houden aan de regels en richtlijnen. Hoe eerder we met z’n allen dit virus onder controle krijgen of zelfs een halt toeroepen, des te sneller we weer met z’n allen kunnen genieten van het voetbal en het samenzijn !!

Wil je inhoudelijk weten wat wel en niet is toegestaan binnen sportverenigingen dan kun je dit nalezen in het Algemeen protocol verantwoord sporten van het NOC NSF.

 

Namens het bestuur,

Peter Verhey

Vind ik leuk 0