blok-oranje-rood

Afgelastingen: voor niemand leuk

blok-oranje-rood

Het is je vast niet ontgaan. Het is najaar en het regent veel. En dat komt de kwaliteit van een voetbalveld niet ten goede. Er worden daarom ook wedstrijden afgelast. En die afgelastingen zorgen voor teleurstellingen van voetballiefhebbers. In dit artikel lees je hoe we omgaan met afgelastingen.

Keuren van de velden

Als er niet gevoetbald wordt op zaterdag en het zonnetje schijnt die dag toch even, dan wordt er al snel gezegd: ‘Het is toch goed weer? Waarom kunnen we niet voetballen?’ Dat lichten we toe. De consul van FC Zutphen keurt in opdracht van de KNVB en de club de velden. 
Hij keurt de velden op basis van 2 principes:

  • Veiligheid van de spelers
  • De (onevenredige) schade aan velden

Dit geldt voor gras- en kunstgrasvelden.

Vroeg uit bed

Als in de dagen voor het weekend veel regen valt, is de consul op zaterdag om uiterlijk 7.00 uur op het sportpark. De velden worden zo vroeg gekeurd om de tegenstanders op tijd te informeren dat wedstrijden (eventueel) niet door gaan. Daarmee voorkomen we dat zij voor niets naar Zutphen afreizen. De consul kijkt speciaal naar de doelgebieden (plasvorming) en de bovenlaag van het veld (modder, gladheid). In sommige gevallen kunnen problemen worden verholpen (prikken). Maar als de veiligheid van spelers of de kwaliteit van het veld in gevaar komt, wordt het veld afgekeurd.

Weersvoorspelling

De consul houdt ook rekening met het weer dat nog komen gaat. Een drassig veld om 7.00 uur (met aanhoudende regen, die bijvoorbeeld op buienradar.nl wordt aangekondigd) kan er voor zorgen dat de wedstrijden die om 8.30 uur beginnen al worden afgelast. Op basis van diezelfde verwachtingen kan 
de consul een te nat veld (met voorspeld aanhoudend droog weer) op een later tijdstip die dag herkeuren, bijvoorbeeld tussen 11.00 en 12.00 uur, met het oog op de middagwedstrijden. Bij veel of aanhoudende neerslag of vorst kan de KNVB zelf al eerder velden of regio’s afkeuren. Lokaal mogen consuls daar niet van afwijken. Dus als de KNVB district Oost afkeurt, mag de consul ter plaatse (ondanks de eventuele goede kwaliteit van het veld) de velden niet goedkeuren.

De KNVB – scheidsrechter

Een KNVB – scheidsrechter (let op, niet alle clubscheidsrechters zijn dat) kan een door de consul goedgekeurd veld alsnog (vóór of tijdens de wedstrijd) afkeuren vanwege gewijzigde omstandigheden (bijvoorbeeld zware regen- of sneeuwval). Een scheidsrechter kan een door de consul afgekeurd veld niet alsnog goedkeuren. Een clubscheidsrechter kan een door de consul goedgekeurd veld niet alsnog afkeuren, wanneer de omstandigheden niet zijn gewijzigd sinds de keuring door de consul. Een scheidsrechter keurt bovendien op technische bespeelbaarheid, zoals deugdelijke netten, lijnen of (te) dichte mist. Daar heeft de consul niets mee te maken.

Vriezen en dooien

Bij vorst maken we onderscheid tussen nachtvorst of winterweervorst. Bij droge nachtvorst kan er vaak wel gevoetbald worden. De vorst zit dan vaak nog niet ‘in de grond’ en de ochtendzon zal de bovenlaag ontdooien. Er is dan geen gevaar voor de spelers. Ook zullen de grasvelden hier niet onder lijden. Als er voor de nachtvorst regen/hagel of sneeuw is gevallen, dan zullen de grasvelden te nat en te gevaarlijk zijn om hierop te voetballen. Er zal voor de dag een tijdelijke of algehele afgelasting gelden. Bij winterweervorst (nacht- en dagvorst) zal er door de KNVB een algehele afkeuring volgen. Is dit niet het geval dan wordt er door de consul gekeurd en ook hier staat de veiligheid van de spelers voorop.

Sneeuw en ijzel

Levert sneeuwval gevaar op omdat de sneeuw blijft liggen (gladheid), dan zal worden overgegaan tot afkeuring van de velden, dus zowel gras- als kunstgrasvelden. Smelt de sneeuw, dan wordt er gekeurd door de consuls. Is de ondergrond bevroren, dan volgt een afkeuring. Is dit niet het geval, dan staat wederom de veiligheid van spelers voorop. Bij ijzel en/of (op)dooi is het verboden de velden te betreden. Eerst moet de hal(vorst) geheel uit de grond zijn verdwenen. Ook een veld dat er op het oog mooi uitziet kan een ‘losse mat’ zijn die met grasworteltjes nog vastgevroren zit in de grond. Betreding betekent dat die graswortels afbreken, herstel daarvan duurt maanden!

Uitzonderingen

Best veel informatie he? Maar wel goed om eens door te lezen. Maar we zijn er nog niet helemaal… Ondanks al deze logische redeneringen kunnen er toch nog aparte situaties ontstaan. Zo kan een consul een veld goedkeuren voor 1 (of 2) wedstrijden, om te veel schade te voorkomen. Ook kan een veld worden goedgekeurd voor pupillenvoetbal en worden afgekeurd voor seniorenvoetbal. Ook hier kan (te veel voorziene) speelschade de reden zijn. Vervolgens houdt de verantwoordelijkheid van de consul op. En wat dan? De consul en de wedstrijdsecretaris bepalen dan wat wel en niet gespeeld wordt en op wat voor veld. Eventuele voorkeuren van bepaalde teams worden hierin niet mee genomen. De wedstrijdsecretaris zal een alternatief programma ter plaatse in overleg met de consul maken. Hierna kan de consul de tot zijn taak behorende afgelaste teams in kennis stellen.

Hier gaat de consul niet over…

De consul gaat niet over de kwaliteit van de lijnen, doelen of hoekvlaggen. Daar gaat de vereniging over. Zo kan een consul een veld goedkeuren, ondanks dat de lijnen amper te zien zijn. Een scheidsrechter kan in zo’n geval beslissen dat de lijnen alsnog opnieuw zichtbaar gemaakt moeten worden.

Afgelastingen

Afgelastingen worden gemeld in de KNVB Wedstrijdzaken App waarover elke leider dient te beschikken; zowel van de thuis- als de uitvereniging. Als afgelastingen nog telefonisch door uitverenigingen worden doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat dan zal dit in de leiders/trainers app van onze vereniging worden gemeld aan het betreffende team.

Tot slot

Veel betrokkenen zijn vrijwilligers van FC Zutphen. Mensen die elk weekend op deze vroege tijden opstaan voor deze verantwoordelijkheid. Voor onze club. Dat verplicht ons allemaal om daar goed en verantwoord mee om te gaan. De consul neemt zelf altijd contact op met de mensen van de website, om het de leden en de tegenstanders te laten weten of hun wedstrijden wel of niet doorgaan. De consul keurt velden niet graag af. Hij is er om velden goed te keuren. Tenzij het onverantwoord is. In die gevallen mag iedere speler of trainer er op rekenen dat die keuze weloverwogen is gemaakt. Afwijken van het oordeel van de consul kan leiden tot gevaar voor de gezondheid van onze spelers of duizenden euro’s schade aan onze grasmat. 
Dat moeten we met z’n allen niet willen. Dus ook al ben je zwaar teleurgesteld vanwege het niet doorgaan van jouw wedstrijd; houd rekening met elkaar.

Vind ik leuk 10