Voetbal

De laatste voetbalactiviteiten binnen de vereniging lopen op hun einde met de deelname van teams aan de diverse toernooien. Onze toernooicommissie levert een behoorlijke inspanning met het organiseren van de diverse evenementen. Het is altijd weer goed te zien hoeveel leden zich inspannen om de deelnemers het naar de zin te maken. Onze dank hiervoor.

Tijd om terug en vooruit te kijken naar de zaken die ons zoals als bestuur bezighouden.

Als het gaat om ons vlaggenschip Zaterdag 1 dan heeft deze groep een prima prestatie geleverd door zich te handhaven in een – voor dit seizoen – zwaar te noemen klasse 1D. Een compliment voor spelers en begeleidende staf.

De nodige jeugdteams, zowel meisjes als jongens, zijn kampioen geworden in hun competitie. Uiteraard voor hen felicitaties en veel succes in het volgende seizoen.

Traditioneel is dit ook de tijd dat spelers/trainers besluiten te stoppen met voetbalspelen om allerlei reden of om van vereniging te wisselen. Met dank voor de vaak jarenlange inzet voor de vereniging, hebben we op gepaste wijze stilgestaan bij deze momenten.

Ledenvergadering 17 mei 2017

Een ledenvergadering met een gewijzigde opzet ten opzichte van andere jaren. Voortaan presenteert het bestuur tijdens deze voorjaarsledenvergadering alleen onderwerpen als begroting, jubilarissen en bij gelegenheid aangevuld met een thema.

Tijdens deze avond heeft op verzoek van het bestuur de Stichting Voetbalaccomodatie ’t Meijerink, bij monde van haar penningmeester Richard van Leeuwen, een informatieve toelichting gegeven aan de aanwezige leden van de vereniging.

In aansluiting op deze presentatie heeft penningmeester Ivo Pelgrim de begroting 2017 – 2018 gepresenteerd aan de leden, inclusief een voorstel tot contributieverhoging voorgelegd aan de leden. De aanwezige leden hebben tijdens de vergadering in een eerste reactie positief gereageerd op de begroting 2017 – 2018 en de contributieverhoging

Conform de statuten van de vereniging komt het bestuur tijdens de algemene (najaars)vergadering terug op dit onderwerp met het verzoek om een bekrachtiging van de begroting en de contributie te verkrijgen van de leden.

De aanwezige leden bij de vergadering zijn akkoord gegaan met de verdere planning, organisatie en de ontwikkeling van verduurzaming van onze accommodatie. De voorbereidingen om tot een energiebesparing te komen, lopen nog in ieder geval tot het einde van dit jaar. We houden je op de hoogte.

In totaal zijn tijdens deze avond elf leden gefeliciteerd met het behalen van een jubileum. Vijf leden 25 jaren, twee leden veertig jaren en vier leden vijftig jaren lid. Iedere keer weer een opsomming van trouwe leden die op velerlei gebieden hun sporen hebben verdiend.

Internationaal toernooi U13

De tweede editie van dit toernooi komt dichterbij en daarmee gaan de voorbereidingen in een stroomversnelling. Tijdens een sponsoravond van 31 mei jl. zijn de deelnemende teams bekend gemaakt. De voorbereidingen lopen nog even door en alles zal samenkomen in het weekend van 18, 19 en 20 augustus.

Opvolging René Bickes als secretaris

Het bestuur heeft Wilfred Welmers bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur als beoogde opvolger van René Bickes als secretaris. Wilfred is al vele jaren actief binnen de vereniging in diverse functies en kent daardoor de club uitermate goed. Het bestuur is dan ook zeer verheugd met zijn kandidatuur. Tijdens de algemene ledenvergadering, aankomend najaar, zal de vergadering worden gevraagd akkoord te gaan met deze benoeming.

En hoe staat het met???

De voorbereidingen om te komen tot een nieuwe website, scorebord en verandering aan het bargedeelte worden steeds concreter en zichtbaarder tijdens de komende zomerperiode. De publiciteit rondom de voorlichting, het gebruik van alcohol en de gevolgen daarvan voor de jeugd starten in deze maanden juni en juli. Het programma is bekend, deelnemende verenigingen en organisaties zijn aangesloten. De voorlichting is bestemd voor ouders, trainers, leiders en barvrijwilligers.

De avond wordt gehouden bij FC Zutphen en is gepland op 14 september a.s. van 19.30 uur tot 21.30 uur. Noteer deze datum alvast in je agenda.

Voor dit (afgelopen) voetbalseizoen is deze editie van Bestuursmededelingen de laatste. Het bestuur bedankt eenieder voor de bijdragen die hij of zij heeft geleverd voor de club en hoopt je  het volgend seizoen weer te mogen begroeten.

Een prettige zomer toegewenst en veel plezier.

Hans van Bel,
Voorzitter FC Zutphen