foto’s algemene ledenvergadering en nieuw bestuur

Maandag 25 november 2019 vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Hieronder de foto’s van de aftredende bestuursleden(voorzitter Hans van Bel, penningmeester Ivo Pelgrim en notuliste Tineke Weerdmeester). De nieuwe aantredende bestuursleden zijn: voorzitter Herman Tuininga en bestuurslid communicatie Peter Verhey.           Fotograaf: Hans ten Brinke  

Bestuursleden van FC Zutphen stoppen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van eind november 2019 stellen twee bestuursleden, te weten Ivo Pelgrim (penningmeester) en Hans van Bel (voorzitter) zich niet meer herkiesbaar/benoembaar voor een volgende bestuursperiode. Beide bestuursleden stellen dat het tijd is voor nieuwe impulsen en ideeën voor de vereniging. Na 20 jaren vrijwilligerswerk en (bijna) 10 jaren …

Bestuursleden van FC Zutphen stoppen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van eind november 2019 stellen twee bestuursleden, te weten Ivo Pelgrim (penningmeester) en Hans van Bel (voorzitter) zich niet meer herkiesbaar/benoembaar voor een volgende bestuursperiode. Beide bestuursleden stellen dat het tijd is voor nieuwe impulsen en ideeën voor de vereniging. Na 20 jaren vrijwilligerswerk en (bijna) 10 jaren …

Pin It on Pinterest