blok-oranje-rood

ALV, goed nieuws en uitloting Beker certificaathouders

blok-oranje-rood

Allereerst wenst het bestuur iedereen die betrokken is bij deze prachtige club een voorspoedig, gezond en vooral sportief 2022 toe. Net voor de kerstdagen is op vrijdagavond 17 december onze Algemene Ledenvergadering gehouden. Deze was online, omdat een fysieke bijeenkomst wederom niet mogelijk was.

[ux_image id=”9178″]

[gap]

Verslag ALV

Voor de mensen die niet aanwezig konden zijn is de beknopte presentatie van de vergadering online te bekijken. Er volgt nog een uitgebreid verslag, dat door leden opgevraagd kan worden bij onze secretaris Jeroen Traas.

We staan er goed voor

Goed om te zien wat er allemaal speelt en hoe wij ervoor staan. Ondanks alle Corona aangelegenheden, maken wij er met zijn allen wat van en is het financieel op orde bij de vereniging en bij de stichting. Rode draad tijdens de ALV was het vrijwilligersbeleid en het invullen van cruciale functies bij de club. De positie van penningmeester en accommodatiebeheer krijgen hoge prioriteit. Erg mooi dat Hessel Luesink zich bij het bestuur heeft gemeld, om voor in ieder geval een jaar het vrijwilligersbeleid vorm te geven en met het bestuur mee te draaien.

Financiën pannaveld zijn rond

De ALV eindigde met heel goed nieuws. De financiële middelen voor de realisatie van een Pannaveld zijn rond. Een zeer geslaagde Grote Clubactie (met een recordopbrengst), donatie vanuit het jeugdfonds, bijdrage PSC en de vereniging, bijdrage actie Vijfde Gevoelens en een forse bijdrage van een anonieme weldoener, hebben daarvoor gezorgd. Met de nodige hulp moet het toch lukken om het pannaveld in het 2e kwartaal te realiseren.

Uitloting obligaties

Inmiddels zijn de obligaties voor de Beker en de Schaal ook geloot, waarvoor het bestuur Huib den Hertog hartelijk bedankt. Voor de uitgelote Bekers gaat het om de volgende nummers: B1, B35, B49, B54, B58, B60, B62, B64 en B74. Uitbetaling vindt zoals gewoonlijk medio mei plaats. De rente voor de Schalen die zijn geloot, wordt over ongeveer een maand uitgekeerd.

Tot ziens op de club,

Bestuur FC Zutphen

Vind ik leuk 0