blok-oranje-rood

Corona besmetting binnen FC Zutphen

blok-oranje-rood

Vandaag is het eerste geval van een Corona besmetting gemeld binnen FC Zutphen. Het betreft een speler uit de JO17 afdeling. De direct betrokkenen zijn persoonlijk geïnformeerd en uit voorzorg is het team verzocht thuis te blijven. Wij gaan er vanuit dat er de komende periode meer besmettingen zullen plaatsvinden en willen als club het risico minimaliseren. Voor de club is het kunnen blijven voetballen het primaire doel. Om dit te realiseren zullen we een aantal ingrijpende  maatregelen moeten doorvoeren.

Maatregelen die per direct ingaan

 • De kantine is voor minimaal 10 dagen gesloten
  De kantine is gesloten voor iedereen behalve vrijwilligers die er vanuit hun rol of functie moeten zijn. Wij onderzoeken of we catering buiten op het terrein kunnen plaatsen. Maar dat is nu nog niet duidelijk.
 • De kleedkamers zijn voor IEDEREEN gesloten
  Zowel voor de jeugd als voor senioren zijn de kleedkamers gesloten. Dit betekent dat er niet omgekleed kan worden. Kom zoveel mogelijk al gekleed in je tenue. Er kan na afloop helaas niet worden gedoucht.
 • Kom met zo min mogelijk bezoekers naar het sportpark
  Wij willen er als club zoveel mogelijk voor zorgen dat alle leden kunnen blijven voetballen. Dat kan tot op zeker hoogte gegarandeerd blijven worden wanneer we het risico blijven beperken. Daarom willen wij zo min mogelijk bezoekers op het terrein. Dus blijf zoveel mogelijk thuis.
 • Leden waarvan wij weten dat ze na het ontstaan van de klachten meer dan 15 minuten in de directe omgeving van het lid zijn verbleven worden verzocht thuis te blijven.

We vragen jullie begrip

Wij zijn ons ervan bewust dat dit ingrijpende maatregelen zijn. Maar ze zijn noodzakelijk om de kans op verspreiding van het virus binnen onze club tot een minimum te beperken. Hiervoor vragen we jullie begrip. Het bestuur zal via een wekelijkse evaluatie bekijken of de maatregelen gehandhaafd moeten blijven of dat deze aangepast kunnen worden. Hierbij houden we ook de lokale en landelijke ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Binnen de club zullen we de teams en ouders geïnformeerd houden via een communicatie-boom. Dat wil zeggen dat er vanuit het bestuur richting de Technische commissie wordt gecommuniceerd. Vanuit de TC ontvangen de teams en spelers de informatie. Bij vragen richt je tot je trainer en/of leider.

De algemeen geldende regels

 • Was je handen regelmatig met water en zeep. Doe dit altijd na hoesten en niezen, nadat je op het toilet bent geweest en voor het (bereiden van) eten.
 • Nies in de plooi van je elleboog
 • Vermijd zoveel mogelijk drukte
 • Houd 1,5 meter afstand van volwassenen

Tekst: bestuur van FC Zutphen

Vind ik leuk 0