blok-oranje-rood

Nieuwjaarsreceptie

blok-oranje-rood

Op zondag 5 januari 2020 vond  de Nieuwjaarsreceptie plaats in het clubgebouw van FC Zutphen. Hieronder de speech van onze voorzitter Herman Tuininga.

Op weg naar een moderne voetbalvereniging

Het jaar 2019 is in stijl afgesloten met onder andere de grote club actie, een geslaagde gala-avond, traditionele oliebollen actie en een sportieve dag in de Hanze hal voor de jeugd. Ook op het sportieve vlak gaat het niet verkeerd, zondag 1 op een verdienstelijke 5e plaats en zaterdag 1 voert de ranglijst aan en de jeugd JO 15-2 is zelfs kampioen geworden. Leden, trainers, vrijwilligers, sponsoren en alle betrokkenen, namens het bestuur bedankt voor de inzet en sportieve prestaties het afgelopen jaar.

De wittebroodsweken van het nieuwe bestuur zijn achter de rug en inmiddels zitten wij in 2020, een jaar waarin het Europees kampioenschap op de agenda staat. Wat gaat 2020 onze club brengen? Het verleden veranderen wij niet meer, daar kunnen wij alleen maar van leren, daarom de blik voorruit richting het nieuwe jaar.

Gedurende mijn hele carrière kom ik regelmatig op seminars en bijeenkomsten waar mensen uit de sportwereld verhalen vertellen over hoe ondernemers en managers bedrijven moeten runnen, leiderschap moeten tonen of tot ongekende prestaties kunnen komen. Ik neem in deze nieuwsjaartoespraak de vrijheid om het eens om te draaien en de club mijn visie te geven over de voorwaarden voor een moderne, bijdetijdse voetbalvereniging.

De inspiratie heb ik uit verplicht leesvoer voor ondernemers, namelijk het boek “from good to great” van Jim Collins. Jim Collins heeft met een team van 25 mensen, bestaande uit wetenschappers en studenten, gedurende 5 jaar onderzoek uitgevoerd naar de best renderende bedrijven in Amerika. Daarbij heeft men 1435 bedrijven onder de loep genomen over een periode van 40 jaar. Uit deze lijst van bedrijven is een selectie gemaakt van de beste renderende bedrijven en naar de overeenkomsten gezocht voor het achterliggende succes. Frappant was dat de best renderende bedrijven vaak niet eens beursgenoteerd waren en bij het grote publiek niet als dusdanig bekend.

Een van de opvallende aspecten is dat bij deze bedrijven de mens centraal wordt gesteld en niet het bedrijf. Het waren per definitie geen hiërarchisch geleide bedrijven, alle bedrijven hadden dienende leiders. Het is zelfs zo dat als na een dienende leider een hiërarchische leider kwam, de resultaten terugvielen. Dienende leiders moeten eigenschap hebben de brute feiten onder ogen te zien en daarnaar te handelen, of zoals het in het boek staat; “face the brutal facts en deal with it”. Verder draait het om drie fundamentele thema’s die steeds terugkomen, namelijk:

  • waar willen wij de beste in zijn
  • wat is onze gezamenlijke passie
  • hoe zit het met onze economische motor (cash flow/kasstroom)

Dit wordt het egel principe genoemd en vormt het vliegwiel voor groei en het creëren van focus. In de bedrijven heerste een cultuur van vertrouwen en geen afrekencultuur. Fouten mogen gemaakt worden, de ergste fouten zijn fouten waar je niet van leert. Er heerst veel vrijheid en veel verantwoordelijkheidsgevoel onder alle geledingen van het bedrijf. Als het egel principe is uitgewerkt komt het aan op discipline in gedachten en uitvoering. Als laatste wordt technologie aangehaald in het “good to great proces” om de versnelling en groei te ondersteunen, maar nooit is technologie leidend of initiator van het proces.

Hoe spiegelen deze bevindingen zich aan onze voetbalvereniging?, natuurlijk zijn er verschillen maar ook grote overeenkomsten. Laten wij eerst het egel principe nemen:
DE BESTE – De keuzes welke op 23 maart van dit jaar bepaald gaan worden op de bijzondere algemene leden vergadering, zijn belangrijk voor de toekomst van de club. Dit zal de basis moeten vormen voor een meerjarig strategisch plan met een heldere focus. Het is dan ook belangrijk dat iedereen aan de discussie mee doet en inzicht krijgt in de overwegingen. Cultuur kan daarbij geen rol spelen en is ondergeschikt aan het clubbelang.
DE PASSIE – De passie is de makkelijkste, passie voor voetbal is wat de leden, vrijwilligers en andere betrokken bindt aan onze mooie club. Laten wij dat vooral zo houden.
ECONOMISCHE MOTOR – Financieel zijn er de nodige uitdagingen binnen de club. Er zou op de 0-lijn gestuurd moeten worden, dus geen winst en geen verlies. De laatste jaren is er een dalende trend aan inkomsten met een gelijkblijvend kostenniveau. Voor de komende jaren zullen de financiële doelen geconcretiseerd moeten worden. Het opstellen van een meerjarenbegroting en adequaat financieel beleid zijn bitter noodzakelijk om de club financieel toekomstbestendig te maken. Dat kan niet los gezien worden van de keuzes voor wat betreft toekomstig beleid.

Het bestuur zal mijns inziens moeten functioneren in dienst van de leden en het egel principe toepassen, weliswaar in aangepaste vorm. Als de koers gekozen is en de lange termijn doelen helder zijn, is het aan het bestuur de kaders te bewaken en de discipline voor de uitvoering te bewaken. Het is de kunst lange termijn doelen te stellen en op de korte termijn te handelen. Flexibiliteit en snelle communicatie zijn randvoorwaarden voor alle geledingen binnen de club. Complexiteit in onze samenleving is een hedendaags gegeven, denk daarbij bv. aan de eisen die gesteld worden aan een vereniging als de onze. Dat kan vereenvoudigd worden door het toepassen van moderne ondersteunde technologie. Bijvoorbeeld het koppelen van de diverse IT-systemen om de efficiency te verhogen en dus de kosten te verlagen, maar ook om de nodige inzichten te krijgen.

Kortom uitdagingen genoeg, laten wij met zijn allen er voor gaan!. Het bestuur heeft er in ieder geval zin in. Namens het bestuur wens ik iedereen een gezond en sportief 2020 en vooral heel veel wijsheid.

Herman Tuininga, voorzitter FC Zutphen

Vind ik leuk 0