blok-oranje-rood.png

Visie

blok-oranje-rood.png

Lid zijn van FC Zutphen houdt meer in dan alleen lekker trainen en wedstrijden voetballen. Bij FC Zutphen doen we zoveel mogelijk samen. Samen zijn we sterker. Op het veld, in de kleedkamer, langs de lijn en in het clubhuis. Maar ook als lid van een commissie of in een rol als vrijwilliger. We helpen elkaar en bouwen samen aan onze mooie club.

Iedereen draagt een steentje bij

Elk lid (of ouder/verzorger van een jeugdlid) levert naast het voetballen op vrijwillige basis een bijdrage aan werkzaamheden binnen de vereniging. Dat kan als groep, bijvoorbeeld met je team of commissie, maar ook op individuele basis. Iedereen draagt een steentje bij.

Vrijwilligerswerk: door en voor ons allemaal

Leden maken een club. En binnen een grote voetbalclub als FC Zutphen is veel (vrijwilligers)werk nodig. Dankzij de inzet van vrijwilligers kan er gevoetbald worden en is er ook ruimte voor sociale activiteiten buiten het voetballen om. Door de hulp van onze leden willen we voorkomen dat er te veel werkzaamheden op de schouders van een beperkt aantal leden komt te liggen.

Activiteiten

Naast het voetballen en de voetbalactiviteiten die daar bijhoren organiseren we veel gezellige activiteiten. Ook voor leden die zelf niet voetballen. We geloven dat deelname aan activiteiten bijdraagt aan clubloyaliteit, clubliefde en de onderlinge band tussen onze leden. En dat vormt de basis voor de continuïteit en het voortbestaan van onze vereniging.

Presteren en plezier gaan samen

FC Zutphen teams worden zo ingedeeld, dat er een mix van kwaliteiten ontstaat om binnen elke leeftijdscategorie prestatiegericht te kunnen voetballen. En om met plezier te voetballen. Dit noemen we ook wel een tweesporenbeleid (prestatiesport naast breedtesport). Presteren en plezier hebben een gelijkwaardige positie binnen de vereniging. Het een staat niet boven, maar naast het andere!

Voetbaltechnisch beleidsplan

Het voetbaltechnische beleidsplan beschrijft het streven van FC Zutphen om de selectie elftallen zo hoog mogelijk te laten spelen. Maar plezier in de voetbalsport is cruciaal. FC Zutphen is een amateurvereniging in de meest zuivere zin van het woord. Dit betekent dat uit principe geen betalingen worden gedaan aan individuele spelers. In de visie van FC Zutphen eindigt loyaliteit waar betaling begint. Ondanks het feit dat de sportieve ambities hierdoor tot op zekere hoogte mogelijk worden beperkt, dichten we clubloyaliteit en clubstabiliteit een hogere prioriteit toe. Daar waar nodig wordt een uitzondering gemaakt voor gediplomeerde trainers en technische coördinatoren.

Financiën

De vereniging is financieel gezond en werkt vanuit een professionele bestuursfilosofie en met professionele procedures en middelen. Iedereen die als vrijwilliger actief is binnen de vereniging wordt gewaardeerd.

Gedragscode

Tijdens het voetballen gedragen onze leden zich zoals wij hebben afgesproken in de ‘Gedragscode FC Zutphen’ en in de brochures ‘In Veilige Handen’. Wie zich hieraan niet wenst te houden wordt dan ook tot ‘persona non grata’ verklaard.

Communicatie

De communicatie binnen de vereniging is zodanig, dat in de komende planperiode voor ieder lid duidelijk is wat er van haar of hem wordt verwacht en wat het lid van de vereniging mag en kan verwachten.

Missie en beleidsplan

Lees ook meer over de missie van FC Zutphen en het beleidsplan van onze club.