Corona protocol

Corona treft ons allemaal. Dus ook onze voetbalclub. We willen graag lekker blijven voetballen en om elkaar ontmoeten. Nu en ook de komende nog wat onzekere periode. Daarom heeft FC Zutphen een Corona protocol opgesteld.

Basisregels voor iedereen

 • Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen.
 • Toch niezen/hoesten? Dit doen we in onze elleboog.
 • Wordt het toch te druk? Neem je verantwoordelijkheid en ga niet naar binnen.
 • Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen behalve tot kinderen t/m 12 jaar een afstand bewaren van minimaal 1,5 m. En behalve kinderen t/m 12 jaar mag niemand dichter dan 1,5 meter bij jou komen.
 • Ben je ouder dan 12 en jonger dan 18, dan hoeft je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 m tot personen van 18 jaar en ouder. Deze laatste groep (18 jaar en ouder) mag ook niet dichter dan 1,5 meter bij jou komen.
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van de club.
 • Schud geen handen.
 • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.

De kantine

 • DE KANTINE IS TOT NADER ORDER GESLOTEN
 • Bij binnenkomst is er een registratie plicht, dit kan door middel van het scannen van een QR code en een digitale registratie of door het invullen van naam en telefoonnummer op de daarvoor aangewezen formulieren.
 • De ingang blijft vooralsnog gewoon de ingang, je komt binnen zoals je gewend bent maar houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot anderen. Geef elkaar de ruimte.
 • Volg de route zoals deze op de grond is aangebracht
 • Bij binnenkomst van de kantine desinfecteer je je handen bij de desinfectiezuil en volg je de markeringen op de vloer en de (eventuele) aanwijzingen van het aanwezige barpersoneel.
 • Betaal zoveel mogelijk “contactloos”, bij voorkeur pin je.
 • Zitten is verplicht. Zijn er geen plekken meer? Dan is het maximale aantal mensen in de kantine bereikt. Blijf buiten. De statafels zijn dus buiten gebruik
 • Wil je weer naar buiten? De uitgang is achterin links.
 • Voor het gebruik van de toiletten kunnen er maximaal 3 heren en 2 dames tegelijk in het toilet aanwezig zijn.

Rondom het veld en wedstrijden

 • TOT NADER ORDER IS ER GEEN PUBLIEK TOEGESTAAN
 • De tribune is toegankelijk op de daarvoor aangewezen plekken.
 • Er zijn staanplekken waarbij ook de 1,5 meter in acht wordt genomen.
 • Volg ook hier eventuele aanwijzingen van vrijwilligers op.
 • Er is een maximaal aantal toeschouwers van 250 personen (per veld) mogelijk met inachtneming van de richtlijnen en regels (dus 1,5 meter afstand minimaal).
 • Zingen en/of spreekkoren langs het veld zijn niet toegestaan.
 • Draag een mondkapje vanaf 13 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden.

Gebruik kleedkamers

 • KLEEDKAMERS ZIJN TOT NADER ORDER GESLOTEN
 • Alle jeugdelftallen tot en met de JO17/MO17 mogen met zijn allen in de kleedkamer. We verzoeken de begeleiders bij de allerjongsten om geen ouders toe te laten. De begeleiders dienen in de kleedkamer 1,5 m afstand tot de spelers te houden. Instructies bij voorkeur buiten op het veld.
 • Vanaf de JO19/MO19  en senioren zullen de teams zich gelijk verdeeld in twee kleedkamers moeten omkleden en douchen. Onderlinge afstand van 1,5 m moet dan gehouden worden. (max 8 personen per kleedkamer en 2 personen tegelijk douchen)
 • De kleedkamers zullen zoals gewoonlijk aangegeven zijn op de TV beneden bij de kleedkamers.
 • Tijdens rust blijft het team op het veld.

Training

Hou bij het trainen en wedstrijden wel rekening met het KNVB-protocol:

 • Voor 18 jaar en ouder geldt: tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden;
 • Voor 18 jaar en ouder geldt: houd er als spelers rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is, de speler meetelt als publiek en 1,5 meter afstanddan moet aanhouden: tenzij je direct de locatie verlaat;
 • voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de training dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamersen in de kantine;
 • Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt .
 • Pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen aanhebt;
 • Probeer de bal zo min mogelijk te koppen;
 • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 • Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden;
 • Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden;
 • Blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroepindien er meerdere trainingsgroepen op de club  actief zijn;
 • Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialendie veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;

Wanneer we ons allemaal houden aan deze regels houden kunnen we met z’n allen, op gepaste afstand, blijven genieten van het voetbal.

Schroom niet om elkaar aan te spreken als we even ‘vergeten’ om ons aan de regels houden, dat gebeurt de beste ????