Wie helpt de FC Zutphen sponsorcommissie?

Sponsoring is een van de drie pijlers waar FC Zutphen financieel van afhankelijk is. De sponsorcommissie, momenteel bestaande uit vier personen, ziet nog volop mogelijkheden om haar financiële bijdrage aan de club te verhogen.

Daarvoor heeft zij echter dringend behoefte aan nieuwe leden liefst met een commerciële drive.
Kerntaak is het werven van sponsors die bereid zijn om onder bepaalde voorwaarden een bijdrage in geld en/of materialen beschikbaar te stellen aan de vereniging.

De commissie vergadert maandelijks en voor het uitvoeren van haar taak heeft ieder commissielid toegang tot SponSit , een computerprogramma specifiek voor het beheer van sponsoren. Verder heeft men de beschikking over de FC Zutphen sponsorbrochure met een opsomming van alle mogelijkheden op het gebied van sponsoring.

Wilt u/jij meer weten over deze functie neem dan vrijblijvend contact op met; sponsorcommissie@fczutphen.nl of met een van de commissieleden.
Of neem een kijkje op de website; FC Zutphen Sponsoring