In een eerdere berichtgeving op onze site is medegedeeld dat onze voorzitter Hans van Bel en onze penningmeester Ivo Pelgrim zich niet meer herkiesbaar hebben gesteld per 25 november 2019.

Hierdoor komt het aantal openstaande functies binnen het bestuur op 4, namelijk de voorzitter, penningmeester, communicatie en commerciële zaken.

Wij hebben 5 leden gevraagd om ons te ondersteunen in het werven van nieuwe bestuurleden. Dit zijn: Saskia den Hertog, Freek Hubert, Frank Oostendorp, Gerjan Nijland en Dennis Zwiers.

Zij gaan binnen de vereniging op zoek naar potentiële kandidaten voor de openstaande bestuursfuncties die gevraagd zouden kunnen worden voor een van de functies. Het is mogelijk dat zij u gaan benaderen.

Mocht u zelf meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende via secretaris@fczutphen.nl.

Namens het bestuur

Wilfred Welmers

Secretaris FC Zutphen