Het vrijwilligersbeleid
Verenigen doe je samen

Het vrijwilligersbeleid van FC Zutphen
Op de Algemene Ledenvergadering van 11 mei 2015 werd dit beleid geakkordeerd.

Kort samengevat:

Het vrijwilligersbeleid van FC Zutphen
Je steentje bijdragen hoort er bij. Wat doe jij?

Waarom een vrijwilligersbeleid?
Onze samenleving verandert. Er zijn tal van ontwikkelingen waar wij geen invloed op hebben, maar wel op willen/moeten inspelen. Om er een paar te noemen: vergrijzing, bevolkingskrimp, grotere etnische diversiteit, individualisering, informatisering en gemeentelijke bezuinigingen. Als vereniging bewegen wij mee met deze ontwikkelingen.

Wij hebben veel ambities. Om die de komende jaren waar te kunnen maken – de kansen te benutten en de bedreigingen te tackelen – hebben wij een nieuw vrijwilligersbeleid nodig.

Wat zijn de doelstellingen van het nieuwe vrijwilligersbeleid?

–          voldoende vrijwilligers om de doelstellingen van de club te realiseren;
–          betere inzage in het potentieel aan vrijwilligers;
–          vergroten van de binding van leden met de club;
–          gekwalificeerde vrijwilligers voor bepaalde functies;
–          tevredenheid van vrijwilligers over hun vrijwilligerswerk.

Wat zijn de bouwstenen van het nieuwe vrijwilligersbeleid?

1.    Uitbreiden bestuur met bestuurslid Vrijwilligerszaken
Onze verenigingsstructuur passen wij aan. Binnen het organogram van onze club komt er een pijler Vrijwilligerszaken.

2.    Instellen nieuwe vrijwilligerscommissie
De nieuwe vrijwilligerscommissie werkt het nieuwe vrijwilligersbeleid verder uit en voert deze in.

3.    Aanstellen vrijwilligerscoördinator
De vrijwilligerscoördinator wordt de aanjager van het nieuwe vrijwilligersbeleid. In eerste instantie is de functie van vrijwilligerscoördinator onbezoldigd. Op termijn wordt het een betaalde functie. De voetbaltechnisch coördinator (VTC’er) en de vrijwilligerscoördinator (VWC’er) vormen straks samen het kloppende hart van onze vereniging.

4.    Aanschaf nieuwe database
Voor het nieuwe vrijwilligersbeleid installeren wij een nieuwe database. In deze database staan alle persoonsgegevens die van belang zijn voor het voetballen en het vervullen van vrijwilligerswerk. Deze informatie wordt actief benut.

5.    Gerichter vragen om vrijwilligerswerk te doen
Wij vragen leden, ouders van jeugdleden en niet-leden gerichter een bijdrage aan het vrijwilligerswerk binnen onze vereniging te leveren. Onder andere door:
– seniorenteams medeverantwoordelijk te maken voor een activiteit;
– A- en B-jeugd in te zetten voor het trainen van jeugdteams;
– vanaf de C-jeugd spelers in te zetten als scheidsrechter van lagere teams, en
– het aanstellen van een teamouder bij jeugdteams voor het regelen van praktische zaken.

6.    Continue aandacht voor vrijwilligerswerk – volgens de 5 B’s
Wij geven vrijwilligers en vrijwilligerswerk meer aandacht, niet alleen op het moment dat een vrijwilliger moet worden geworven. De 5 B’s, die staan voor de verschillende fases van het vrijwilligerswerk, vormen onze leidraad: Binnenhalen, Begeleiden, Belonen, Behouden en Beëindigen. Voor elk van de 5 B’s komt er beleid.

7.    Meer en betere communicatie voor/over vrijwilligers
Wij schenken via de diverse communicatiemiddelen meer aandacht aan het vrijwilligerswerk. Vrijwilligers maken wij zichtbaarder binnen onze vereniging.

Gaan wij dat allemaal in in een keer invoeren?

Het beleid wordt in fases uitgebouwd.

Kijk voor meer informatie in de documenten hieronder.
Samen zorgen we voor voetbalplezier bij FC Zutphen!

Meedoen? Mail naar vrijwilligers@fczutphen.nl

Hier onder de betreffende documenten.

Het hoofddocument.

De bijlagen.

Pin It on Pinterest