Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Voor de leiders en trainers van FC Zutphen wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Invoering Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

In het vrijwilligersbeleidsplan dat in mei 2015 is vastgesteld is het invoeren van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) een onderdeel. De bestuursleden hebben de VOG inmiddels aangevraagd en ingeleverd, vanaf nu zal de VOG voor de jeugdtrainers/leiders/TC leden/stagiaires e.d. worden aangevraagd. Daarna zullen ook de andere vrijwilligers hiervoor worden aangemeld.

De VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het trainen van een team of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een VOG staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Het aanvragen van een VOG is, naast het hebben van gedragsregels, één van de maatregelen waarmee we voor onze leden een sociaal veilige sportomgeving willen creëren. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

Voor meer informatie verwijzen we door naar de sites van de KNVB en NOC*NSF. Het aanvragen van de VOG wordt gestimuleerd door deze partijen. Aan het aanvragen van een VOG via de vereniging zijn geen kosten verbonden.

Lees meer over de VOG:
https://www.nocnsf.nl/vog
www.knvb.nl thema’s/veiligheid/seksuele-intimidatie

Brochure:
Sexsuele intimidatie in de sport – zie link rechtsboven op deze pagina.

Gedragsregels van FC Zutphen
Onder de rubriek De Club/ledeninformatie vind je de gedragscode van FC Zutphen.

Pin It on Pinterest