De overheid heeft wederom de maatregelen uitgebreid om verdere verspreiding te beperken. Zo is het vanaf vandaag niet meer toegestaan om op bezoek te gaan in verzorgingstehuizen en kleine woongroepen waar ouderen en kwetsbare mensen wonen. Een heftige maatregel, mede omdat ouderen juist in deze tijd behoefte hebben aan een luisterend oor en afleiding. Helaas wel noodzakelijk willen we snelle (en gevaarlijke) verspreiding voorkomen bij deze kwetsbare groep.

Wij adviseren al onze leden de voorschriften en adviezen van het RIVM op te volgen. (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19)

FC Zutphen complex
Zoals in eerdere berichtgeving vermeld is ons complex gesloten tot nader order. Dat betekent dat er geen activiteiten zullen zijn en geen mogelijkheden tot trainen.

Bij de dagelijkse controle zien we vaak jongeren op de velden voetballen ondanks dat de hekken op slot zijn. Dit is niet de bedoeling. Allereerst is het advies van het RIVM om sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden en zeker in groepsverband. Helaas zien we op de velden dat hier door de jeugd niet altijd gehoor aangegeven wordt. We begrijpen de behoefte om gezamenlijk een balletje te trappen en om ‘er even uit’ te zijn, maar het vormt simpelweg een risico.

Dus verzoek aan de jongeren en ouders van de jongeren om dit thuis bespreekbaar te maken. Ten tweede is het simpelweg verboden om op het terrein te zijn wanneer het gesloten is. Wij vragen jullie begrip.

Vanwege de sluiting van het complex gaat de bijzonder ledenvergadering op 23 maart vanzelfsprekend ook niet door. Hier wordt een ander moment voor gekozen. Deze zal tijdig worden gecommuniceerd maar is nu, mede door de onzekerheid van de getroffen maatregelen, nog niet bekend.

Als laatste melden wij dat de de startdatum van de ClubFund-actie zal worden verzet. Zodra de situatie rondom het Corona virus het weer toe laat zal de organisatie de draad weer oppakken en met de nieuwe startdatum komen.

Zorg goed voor elkaar !!

Bestuur
FC Zutphen