Vanaf het najaar 2019 is er binnen FC Zutphen een adviescommissie actief. Het bestuur gaf toen aan de commissie de volgende opdracht:

Onderzoek en beschrijf de voorwaarden, toekomstige keuze(s) en mogelijke scenario’s om op een zo hoog mogelijk prestatieniveau te kunnen voetballen, zonder spelers te betalen en met eigen jeugd.

Sindsdien heeft de commissie informatie verzameld door het lezen van plannen, publicaties en ook was er veel relevante informatie te vinden op het internet. Daarnaast spraken leden van de commissie met trainers en VTC ers binnen de club. Tenslotte zijn er diverse gesprekken geweest met vertegenwoordigers van de KNVB. Op basis van al deze informatie heeft de commissie een eerste rode draad ontwikkeld met betrekking tot de opdracht wat er nodig is om op een zo hoog mogelijk prestatieniveau te kunnen voetballen bij FC Zutphen. Uiteindelijk zal de commissie een adviesrapport aanbieden aan het bestuur.

De commissie wil deze voorlopige rode draad graag presenteren aan alle leden van de vereniging en aan hen de gelegenheid geven mee te denken en te komen tot het maken van opmerkingen, aanvullingen en feedback. Hierdoor zal het definitieve adviesrapport aan kwaliteit en draagvlak winnen.

Om dit allemaal mogelijk te maken organiseren we een avond in de vorm van een levende enquête waarbij iedere aanwezige kan meedenken en meepraten over de gepresenteerde rode draad door middel van vragen/stellingen vanuit de commissie.

De opzet van de avond is als volgt:
a. Welkom
b. Presentatie rode draad
c. Discussie in deelgroepen olv gespreksleiders
d. Afsluiting

Datum en tijdstip:
Woensdag 4 maart 2020
Inloop: 19.30
Programma: 20.00-22.00 uur

Om de avond goed te kunnen voorbereiden is het voorwaardelijk te weten hoeveel mensen er op 4 maart gaan komen. U dient zich daarom voor 1 maart per mail (communicatie@fczutphen.nl) op te geven voor deze avond.

Namens de adviescommissie,

Jan Boersma