Afgelopen zaterdag heeft het Team FC Zutphen 45+2 een traditie van de afgelopen jaren voortgezet. Onder aanvoering van Gerrit Wullink heeft het oude veteranenteam die dit jaar als 45+2 meedoet in de vrijdagavondcompetitie wederom 2 Superloten gekocht. De heren hebben een inzameling onder de spelers gedaan waarmee 2 Superloten (100 stuks) aangeschaft konden worden. In dit team voetbalt ook Herman Tuininga die namens zijn bedrijf Salland Electronics B.V. , tevens sponsor van FC Zutphen, ook 1 Superlot heeft gekocht. Laat dit een voorbeeld zijn voor de andere teams en sponsoren. Met het kopen van een Superlot, maakt de club ook kans op het winnen van het Grote Clubfeest ter waarde van € 5.000,–. Mocht je een Superlot willen aanschaffen, meld je dan bij ons aan de inleverdatum en de administratie hiervan wordt door ons afgehandeld.

Met deze actie en het inleveren van meerdere boekjes en verkoop van losse loten de tussenstand gekomen op 1242 verkochte loten. Vorig jaar was de uiteindelijke verkoop 2300 loten. De doelstelling voor 2019 is 2500 loten. Om dit doel te halen moeten er nog een groot aantal loten verkocht worden. Wij hebben begrepen dat er onder de verkopers nog veel lotenboekjes met getekende machtigingen aanwezig zijn. Kom deze nu zo snel mogelijk bij ons inleveren. Het maakt niet uit als het slechts 1 of enkele loten zijn. Ieder verkocht lot is er een. Op de lotenmeter welke in de kantine hangt is de tussenstand vermeld.

Wanneer de lotenboekjes met verkochte loten bij ons zijn ingeleverd, moeten de machtigingen nog verwerkt worden in het centrale bestand van de Grote Clubactie.

Tot 21 november 2019 kunnen wij de machtigingen invoeren in het centrale systeem.

Graag ontvangen wij de lotenboekjes met verkochte loten ook voor deze datum. Na deze datum kunnen er geen machtigingen meer worden ingevoerd en tellen de te laat ingeleverde boekjes niet mee voor de einduitslag. Gevolg hiervan is ook dat wij als vereniging ook hier geen opbrengst uit verkrijgen en dat zou erg jammer zijn.

Lever de boekjes met getekende machtigingen dan ook snel bij ons in. Zaterdag zijn wij weer vanaf 9.30 uur in de kantine aanwezig naast de kast van de PSC met clubartikelen.

Tot zaterdag 9 november.