1 jul: Algemene Ledenvergadering (ALV)

Op 1 juli staat de algemene ledenvergadering gepland, dat wil zeggen wanneer de huidige richtlijnen nog meer versoepeld gaan worden (wat overigens wel de verwachting is). De ledenvergadering kan doorgang vinden met in achtneming van de richtlijnen vanuit de RIVM en vanuit de Gemeente Zutphen. Concreet betekent dit (onder voorbehoud van wijzigingen …

foto’s algemene ledenvergadering en nieuw bestuur

Maandag 25 november 2019 vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Hieronder de foto’s van de aftredende bestuursleden(voorzitter Hans van Bel, penningmeester Ivo Pelgrim en notuliste Tineke Weerdmeester). De nieuwe aantredende bestuursleden zijn: voorzitter Herman Tuininga en bestuurslid communicatie Peter Verhey.           Fotograaf: Hans ten Brinke  

Pin It on Pinterest