Uitnodiging

Bij deze nodigen we namens D66, GroenLinks en Burgerbelang alle sportverenigingen van Zutphen uit op 4 april aanstaande om 20.00 uur in de kantine van FC Zutphen.

Met z’n allen hebben we een groot hart voor de sportbeleving van onze stad. We zijn daarom gealarmeerd door de berichten die ons bereiken over de staat en de inrichting van onze sportaccommodaties. Recent bleek dat de gemeente 3,1 miljoen gaat investeren in de buitensport accommodaties. Dat is op zich goed nieuws, maar we ontvangen toch veel signalen van sportverenigingen dat zij de indruk hebben dat bestuur en politiek van Zutphen niet weten wat er leeft en speelt bij de verschillende verenigingen.

Daarnaast gaat deze investering enkel over de buitensport accommodaties en niet over al onze binnensportfaciliteiten, waar ook de buitensportverenigingen in de winter gebruik van maken. Het ontbreekt dus aan een integrale sportvisie en een inventarisatie van knelpunten en wensen.

Het doel van deze avond is om voor de korte termijn de nieuwe Gemeenteraad en het College een boodschap mee te geven over onze wensen m.b.t. de sportaccommodaties en de sport in het algemeen. Daarom willen we graag een start maken om met elkaar te komen tot een visie waar de gemeente Zutphen de komende jaren mee vooruit kan.

Wij willen dit doen door met de sportverenigingen te kijken wat Zutphen en Warnsveld nodig hebben. Onder andere de volgende vragen zullen centraal staan:

  • Hoe is jullie sportbeleving in onze gemeente?
  • Wat is voor de toekomst voor jullie sportverenigingen van belang en waar zitten voor jullie mogelijke knelpunten?
  • Voorziet het aanbod van de huidige sportzalen in de behoefte aan moderne sportbeoefening?
  • Wat zou voor jullie vereniging meegenomen moeten worden in een mogelijk op te stellen sportvisie?
  • Wat is voor jullie vereniging van belang voor nu en de toekomst?

Deze en andere vragen komen aan bod deze avond, waarop alle betrokken verenigingen, politieke partijen, ambtenaren en andere betrokkenen van harte zijn uitgenodigd. We zullen de input die deze avond oplevert bundelen en direct daarna aanbieden aan de gemeente. We zien iedereen graag woensdag 4 april om 20.00 uur in de kantine van FC Zutphen.

Met vriendelijke groet, namens de partijen
Martine Westerik
Frank van der Linden
Rick Verschure Uitnodiging

Uitnodiging Bijeenkomst Zutphense Sportverenigingen