Het sponsorbeleid van FC Zutphen
Contact met de sponsorcommissie

Sponsorbeleid

Zoals in het Vereniging Beleidsplan 2018-2022 staat vermeld is:” Sponsoring èèn van de belangrijkste inkomsten voor FC Zutphen. Restrictie hierbij is dat Sponsors geen invloed mogen hebben op het beleid van de vereniging. Dat blijft voorbehouden aan het bestuur en de leden. Daarnaast zal FC Zutphen geen Sponsoring toelaten die de goede naam van de vereniging aantasten.”

De uitvoering van het Sponsorbeleid wordt gedaan door de Sponsorcommissie.

Om wildgroei van allerlei vormen van Sponsoring te voorkomen zullen alle vormen van Sponsoring en de contacten met bestaande en nieuwe Sponsoren dan ook via de Sponsorcommissie moeten lopen. In de Sponsorbrochure staan de verschillende mogelijke vormen van Sponsoring vermeld. Het gaat hierbij dus niet alleen om sponsoring via de veldborden; de raametsen in de kantine; het scorebord; reclame op de website maar ook en vooral om de Kledingsponsoring.

Al deze vormen leiden tot contracten met juridische verplichtingen ook namens de vereniging. Als teams, commissies of individuele leden zonder medeweten van Bestuur/Sponsorcommissie verplichtingen aangaan is dit in strijd met het Verenigingsbelang. Ook voor de betreffende Sponsor is er uiteindelijk maar èèn contractpartner namelijk het Bestuur van FC Zutphen.

Concreet betekent het voorgaande onder andere:

-Contracten worden alleen gesloten door het Bestuur of een daartoe gemachtigde persoon;
-Elke vorm van Kledingsponsoring en/of materiaalsponsoring dient plaats te vinden in overleg met de Sponsorcommissie;
-Bij aankoop of aanschaf van goederen ten behoeve van de vereniging wordt rekening gehouden met aanwezige sponsoren;
-De Sponsorcommissie ontvangt graag tips van leden en derden ter vergroting van het Sponsorbudget;
-Bij verschil van inzicht tussen een lid of team en de Sponsorcommissie beslist het Bestuur.

Pin It on Pinterest