Het corona virus houdt ons hele land in zijn greep. Ook onze prachtige voetbalclub FC Zutphen lijdt aan de gevolgen van de crisis. Een in sportief oogpunt onbevredigend einde van de competitie voor beide teams want wat hadden we graag tot het einde toe voor promotie gestreden! We missen het voetbal, jullie als supporters en de kantine als ontmoetingsplek waar de belangrijke derde helft is weggevallen. Het stilleggen van onze club heeft natuurlijk ook grote financiële gevolgen net zoals bij andere voetbalclubs in Nederland.

‘ACTIE, STEUN FC ZUTPHEN’ is daarom een geweldig initiatief om de club te helpen in deze crisis tijd.

De selectiegroep van FC Zutphen 1 en 2 heeft gekeken hoe wij de club in deze moeilijke tijd kunnen steunen. De selectiegroep, die op dit moment jong is en voor een groot deel bestaat uit eigen jeugd, wil graag iets doen in het algemeen belang van de club.

De selectiegroep krijgt ieder seizoen een teambudget toegewezen voor diverse activiteiten. De selectiegroep heeft in onderling overleg unaniem besloten in het seizoen 2020-2021 geheel afstand te doen van dit aan ons toegekende budget. Het geld dat is begroot voor de 1e en 2e selectie willen de teams komend seizoen, 2020-2021, schenken aan de club. Ook WIJ zijn FC Zutphen en ook wij willen de club graag helpen. Ook onze trainersstaf is bereid gevonden een fors deel van het salaris in te leveren in het seizoen 2020-2021. Concreet betekent dit dat deze besparing gebruikt kan worden om het gat in de begroting van de club kleiner te maken in deze ongelofelijk moeilijke tijd. Op eigen kracht en met eigen middelen gaan we komend seizoen proberen sportief te scoren!

In het kader van ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ hopen we dat er zoveel mogelijk mensen zijn die de club ook een warm hart toedragen en op allerlei manieren actie proberen te ondernemen.

Wij verheugen ons op het moment dat we weer samen op ons sportpark mogen zijn om te voetballen en jullie aanmoedigingen te horen! Blijf gezond en hopelijk zien we elkaar snel weer, WIJ zijn FC Zutphen!

 

FC ZUTPHEN 1 & 2