Beste jeugdspelers,

Het huidige seizoen loopt bijna ten einde en de overschrijvingstermijn is ook bijna verstreken, kortom tijd voor de nieuwe team indelingen.
Achter de schermen is de TC in samenwerking net de VTC-ers en afdelingscoördinatoren al druk in de weer geweest om te komen tot nieuwe teamindelingen voor het seizoen 2019-2020
Zoals ieder seizoen is het op sommige punten eenvoudig en op andere punten een puzzel. Om in ieder geval wat duidelijkheid te scheppen willen wij bij deze het tijdspad en de daarbij behorende stappen kenbaar maken zodat iedereen weet hoe het proces in zijn werk gaat:

Stap 1:
Concept voorlopige indelingen n.a.v. input trainers leiders en coördinatoren : uiterlijk 14 juni 2019. Deze indeling zal aan de leiders en trainers worden bekendgemaakt teneinde eventuele problemen te signaleren.

Stap 2:
Vaststellen voorlopige indelingen na input leiders en trainers verwerken laatste mutaties n.a.v. verstrijken overschrijvingstermijn : publicatie uiterlijk 21 juni 2019.

Stap 3:
Vaststellen voorlopige selecties in samenspraak met selectie trainers en VTC-ers : publicatie uiterlijk 21 juni 2019.

Tijdens de voorbereidingsperiode zullen uiterlijk 2 weken voor aanvang van de competitie de definitieve selecties door de selectietrainers worden bekendgemaakt.

Met vriendelijke groet,

De Technische Commissie