Tijdens een goed bezochte nieuwjaarsreceptie op 6 januari j.l. heeft voorzitter Hans van Bel inzicht gegeven op welke wijze de vereniging er momenteel voor staat. Via het tonen van diagrammen is aandacht geschonken aan de opbouw van de vereniging en in het vervolg daarop aan de verdere activiteiten binnen de club. Naast de maatschappelijke activiteiten die worden voortgezet is er inzicht gegeven in verenigingsactiviteiten voor dit jaar. Belangrijk onderdeel is de continuering van een verenigingsbeleidsplan over de periode 2018-2022. Het bestuur werkt momenteel aan een concept. Het motto blijft onveranderd: Samen scoren door te binden en te verbinden. Verder zijn er accenten gelegd op activiteiten die door een aantal leden worden uitgevoerd zoals: de EHBO-organisatie en het rookvrij of rookarm maken van het complex. Onderwerpen die door leden worden gedragen, maar ook georganiseerd worden door leden die zich hiervoor willen inzetten. Kortom: onderwerpen van leden door leden. Ook de PSC heeft zich opgeworpen om de grote clubactie te gaan organiseren. Met dank aan Jasper Blaauw en Hans ten Brinke kunt u via onderstaande foto’s iets van de sfeer proeven van deze gezellige en informatieve nieuwjaarsreceptie.