Ledenvergadering 27 mei 2019

Evenals in drie voorgaande jaren organiseren we ook dit jaar een ledenvergadering, waarbij met name de begroting 2019-2020 centraal staat.
De ledenvergadering wordt gehouden op
Datum   :   maandag 27 mei 2019
Aanvang:   20.00 uur

Onderstaand de agenda voor deze vergadering.

Agenda

  1. Opening
  2. Financiële zaken
    • Begroting 2019-2020
  3. Jubilea
  4. Doorschuiven verkiezing bestuursleden
  5. Bestuursmededelingen
  6. Vragen | wat verder ter tafel komt
  7. Rondvraag
  8. Afsluiting

Het bestuur van FC Zutphen