FC Zutphen staat stil bij Week van de scheidsrechter 2018 op sportpark ‘t Meijerink

Van zaterdag 6 oktober tot zondag 14 oktober 2018 is de landelijke week van de scheidsrechter van kracht. In deze week wordt stil gestaan bij duizenden vrijwilligers die hun steentje bijdragen aan het mogelijk maken van voetbalwedstrijden door middel van te vlaggen als assistent-scheidsrechter, of te fluiten als scheidsrechter.

Scheidsrechters zijn vaak de gebeten hond wanneer een beslissing wordt genomen die ten nadele van een team uitpakt. Het zal ook nooit gebeuren dat er geen discussies zullen ontstaan, maar dat hoort ook wel bij het spelletje.

In deze week staat bij FC Zutphen de clubscheidsrechter centraal. Met het grote tekort aan vrijwilligers is het iedere week weer een uitdaging om ieder team van een scheidsrechter te voorzien. Dat het niet altijd lukt, houdt dus in dat de club verlegen zit om nieuwe mensen.

Wij vragen u dan ook om aankomend weekend extra erbij stil te staan dat het hebben van een scheidsrechter beslist geen overbodige luxe is. Ook voor scheidsrechters is het van belang dat zij soms erop worden gewezen dat zij iets goed hebben gedaan, in plaats van alleen maar de negatieve momenten te benadrukken. Een handdruk na afloop met een compliment, of een bos bloemen in de week van de scheidsrechter zijn kostbare momenten voor onze clubscheidsrechters die zij zullen koesteren.

Indien u met uw team een steentje wilt bijdragen aan de week van de scheidsrechter is dat een ontzettend mooi gebaar en blijk van waardering voor onze clubscheidsrechters. Daarom vraag ik u om aankomend weekend op de foto te gaan met de scheidsrechter van uw wedstrijd en deze in het middelpunt te zetten, want de scheidsrechter staat in deze week centraal. Indien u hieraan gehoor wilt geven kunt u de foto inzending doorsturen naar larsvos@msn.com en zal er binnenkort een nieuw artikel op de website van FC Zutphen over de week van de scheidsrechter verschijnen.