Ondanks het, qua resultaat, teleurstellende seizoen bedankten de spelers en begeleiding de supporters voor hun steun in het afgelopen seizoen.

Ondergetekenden gaan er van uit dat ze namens alle supporters spreken, dat dit gebaar van de groep erg op prijs wordt gesteld.

Het resultaat was uiteindelijk niet goed. Maar toch hebben velen gaandeweg het seizoen veel sympathie gekregen voor deze groep.

En met de slogan Samen alles geven kunnen we volledig in stemmen.

We willen jullie ook het komende seizoen weer door dik en dun steunen, en wensen jullie samen met de nieuwe begeleiding alle succes toe.

Maak er een mooi en vooral sportief seizoen van, en blijf vrienden van elkaar, want echte vrienden zie je niet, die staan achter je !!

Namens de supporters,

Henk Nijland

Hans ten Brinke

Gerjan Nijland