De club
Maatschappelijke betrokkenheid

FC Zutphen staat midden in een samenleving, waarin de overheid een terugtrekkende beweging maakt. Dezelfde overheid verwacht van de deelnemers van die samenleving een steeds grotere betrokkenheid.

FC Zutphen en het vervullen van haar maatschappelijke rol

Wij mogen ons een actieve, betrokken deelnemer aan de samenleving noemen. We beschikken over een prachtig sportpark, met een dito accommodatie. Een deelnemer ook die oog heeft voor de nieuwe ontwikkelingen die gaande zijn en mee wil bewegen met die nieuwe ontwikkelingen. Ook al omdat stilstand geen optie is. Ja, achteruitgang zal inhouden. Dit heeft ertoe geleid dat wij een aantal jaren geleden zijn gestart met het opstarten van activiteiten, waarin de maatschappelijke betrokkenheid nadrukkelijk een rol speelt.

Bekijk ook dit filmpje van FC Zutphen InternetTV

 

Zozijn en Het Plein

Zo ontvangt de club elke week een drietal cliënten van ZoZijn in het kader van een zinvolle dagbesteding voor deze cliënten. Zij werken samen op met de vrijwilligers van de club.

Dat leverde voor één van onze vrijwilligers een zogenaamde ‘Meedoenplek’ op van Het PLein. Deze vrijwilliger heeft samen met ZoZijn een Plan-van-Aanpak opgezet en monitort ook deze activiteit. Daarnaast helpt ze mee bij het uitvoeren van de afgesproken werkzaamheden en is het eerste aanspreekpunt voor ZoZijn bij FC Zutphen.

Praktijkonderwijs Zutphen

Op woensdagochtend komen er leerlingen van Praktijkonderwijs Zutphen naar FC Zutphen. Onder begeleiding van een docent leren zijn de fijne kneepjes van het vak schoonmaken, om na een jaar te slagen voor een diploma in deze.
Wij helpen op deze wijze mee aan het geven van de gelegenheid aan deze jongeren, om samen met de overige lesactiviteiten op school, na deze school zo zelfstandig en volwaardig mogelijk maatschappelijk participeren. Opdat ze nog beter in staat zijn zelfstandig te werken, te wonen en hun vrije tijd zinvol hebben leren te besteden en burger te zijn.

CIOS/CALO

Ook onze VTC’er levert namens de club een belangrijke bijdrage in het kader van onze maatschappelijke betrokkenheid. FC Zutphen beschikt al jaren over de vereiste certificatie beschikt als ‘leerschool’. Daardoor lopen tijdens het voetbalseizoen talrijke studenten van het CIOS en de CALO stage op ’t Meijerink. Ook studenten van Saxion (Deventer) en ROC’s vinden regelmatig hun weg naar FC Zutphen om hier hun studieopdracht uit te voeren.

Zwerfvuil met maatjes van Zozijn

Natuurlijk houden de vele vrijwilligers het Sportpark keurig op orde d.m.v. vegen, blazen, zwerfvuil verwijderen, etc. En dat beperkt zich niet tot het Sportpark alleen. Ook de (openbare) parkeerplaats, het Meijerinkpad en de twee fietspaden naar het Sportpark worden wekelijks ontdaan van het zwerfvuil. Hierbij krijgen de vrijwilligers hulp van hun maatjes van Zozijn.

Schoonmaakdag

Bij de nationale ‘Schoonmaakdag’ dragen wij een steentje bij door het gehele terrein, buiten het Sportpark, gelegen tussen de Dennendijk, het Leestenseweg, N314 en Looijer Enkweg van alle vuilnis te ontdoen.

De maatschappelijke betrokkenheid en de wens om de mogelijkheden van onze accommodatie met name overdag beter te benutten biedt meer mogelijkheden en daar gaan we nog meer mee doen.

Pin It on Pinterest