Gedragscodes

Een aantal afspraken zijn vastgelegd in een gedragscode, als lid van FC Zutphen zorg je er samen met andere leden voor dat deze worden nageleefd.

Gedragscodes

Ieder spelend lid wordt geacht de gedragscodes, zoals deze binnen FC Zutphen gelden, te kennen. Wanneer een nieuw lid zich inschrijft wordt hij/zij op het bestaan van de gedragscode gewezen en deze kunnen via deze site gedownload worden.

Download hier de gedragscode  – beleidsplan 2020

Verkeersgedrag

Hoe fiets je veilig naar sportpark ’t Meijerink?

Bij de aanleg van het nieuwe sportpark t Meijerink is van tevoren goed nagedacht over veilige fietsroutes voor fietsers. Veel van onze clubleden of bezoekers zullen immers per fiets naar het park komen. Juist vanwege de verkeersveiligheid is er een speciale fietsroute aangelegd. Wij constateren dat er fietsers (en zelfs voetgangers) zijn die andere, onveilige, routes nemen om bij het sportpark te komen zoals via de rotonde bij de skatebaan en het winkelcentrum Leesten. Wij willen hier met nadruk op wijzen dat dit heel onveilig is en ook niet de bedoeling!

Wat is de juiste route?

Het sportpark ’t Meijerink is met de fiets te bereiken via een fietspad langs de N314. Dit pad is vanuit de wijk Leesten via twee tunnels bereikbaar, namelijk bij het Leestense pad en bij de Looer Enkweg.
Oversteken via de rotonde bij de skatebaan is erg onveilig en ook verboden. Met een beetje pech levert het zelfs een boete op, want er wordt op gecontroleerd.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Gebruik de fietsroutes die daar speciaal voor zijn aangelegd. Graag doen wij hierbij ook een beroep op ouders. Als ouder bent u het voorbeeld voor uw eigen kind. Maar ook andere kinderen kopiëren gedrag dat zij om zich heen zien. Dus laten wij met z’n allen ervoor zorgen dat we de juiste, veilige fietsroutes volgen. Het is in het belang van ons allemaal dat we op een verkeersveilige en verantwoorde wijze van en naar het sportpark ’t Meijerink gaan.

Wij rekenen op uw medewerking. Dank daarvoor!

Het bestuur van FC-Zutphen, wijkagent en gemeente.

 

Pin It on Pinterest