Ledeninformatie - een vereniging run je samen

Binnen onze vereniging zijn tal van activiteiten die nodig zijn om het voetballen mogelijk te maken en daar waar mogelijk leuker, dit doen we met elkaar. Hier zijn een aantal richtlijnen voor en beslismomenten voor nieuwe ontwikkelingen. Op deze pagina lees je er meer over.

Ledeninformatie

Er is veel informatie beschikbaar, wanneer je niet het antwoord op je vragen vindt stuur dan een mail naar info@fczutphen.nl. We zorgen dan in ieder geval dat je een reactie krijgt en wellicht gaat het om een onderwerp wat toegevoegd kan worden aan deze pagina of elders op deze site.

Een vereniging run je samen

Er zijn tal van activiteiten die nodig zijn om het voetballen bij FC Zutphen mogelijk te maken. Hier geven we samen invulling aan, denk bijvoorbeeld aan:

 • trainen geven (vooral ma. t/m do.);
 • scheidsrechters (vooral zaterdag en zondag);
 • de verkoop in het clubhuis (ma. t/m vrij. ’s avonds + zaterdag en zondag overdag);
 • schoonmaken (flexibele tijdstippen);
 • onderhoudswerkzaamheden (ma t/m vrij. ’s ochtends);
 • etc.

Voor verschillende activiteiten zijn commissies samengesteld om een en ander te coördineren. Het is leuk om te genieten van het voetballen als voetballer als supporter, dus help het ook mee mogelijk te maken. Meld je aan als vrijwilliger, er is altijd iets wat past bij- en binnen je mogelijkheden. Stuur een mail naar vrijwilligers@fczutphen.nl. Onder de rubriek ‘vrijwilligers’ op deze site vind je meer informatie over de diverse commissies: vrijwilligers

Vanzelfsprekend

Een aantal zaken doen we ook vanzelfsprekend samen om geen onnodig werk te creëren en gewoon omdat het reëel is dat je hierin meewerkt (of in ieder geval meezoekt naar een alternatief wanneer je bijv. niet kunt rijden) als lid en/of ouder van een lid.

 • het wassen van wedstrijd shirts;
 • het rijden naar wedstrijden;
 • als team zorgen dat je de kleedkamer schoon achter laat;
 • het prullenbakken gebruikt voor het afval;
 • etc.

De commissies komen met vragen en voorstellen voor verandering als daar aanleiding voor is. Zij werken een voorstel uit en sturen dit ter goedkeuring aan het bestuur. Het bestuur legt vervolgens weer verantwoording af voor gemaakte keuzes en vraagt akkoord voor het doorvoeren van nieuwe ontwikkelingen tijdens de ledenvergadering.

Ledenvergadering

Ieder jaar belegt het bestuur van FC Zutphen een ledenvergadering:

De voorjaarsvergadering
In deze vergadering biedt het bestuur o.a. de voorlopige begroting aan voor het dan komende seizoen. Deze vergadering kan daarnaast themagericht worden ingevuld.

De najaarsvergadering
In deze vergadering worden de zogenaamde jaarstukken behandeld, bestuursverkiezingen gehouden, worden relevante zaken op de agenda gezet, enz.

De diverse jaarstukken worden ruim van te voren aan de leden (digitaal) ter beschikking gesteld. Ledenvergaderingen worden minimaal twee weken van te voren via de website en/of in het clubblad aangekondigd.

Pin It on Pinterest