Bestuursmededelingen

Bestuursmededelingen oktober

De bal rolt weer De meeste teams hebben na hun bekerwedstrijden ook hun eerste competitiewedstrijden gespeeld. Voor het jeugdvoetbal in Nederland is er al het nodige veranderd als het gaat om de gewijzigde spelregels. Voorlopig moeten we de eerste ervaringen nog opdoen en willen verder resultaten hierover verzamelen. Er zal ongetwijfeld aan …

Bestuursmededelingen september 2017

Voetbal Na een lange zomerperiode gaat de competitie weer starten. Allereerst staan voor de teams een aantal bekerwedstrijden op het programma en met ingang van 23 september a.s. de start van de competitie. Gedurende de zomerperiode is er op een aantal fronten op of aan het complex het nodige aan verbeteringen aangebracht. …

Bestuursmededelingen juni 2017

Voetbal De laatste voetbalactiviteiten binnen de vereniging lopen op hun einde met de deelname van teams aan de diverse toernooien. Onze toernooicommissie levert een behoorlijke inspanning met het organiseren van de diverse evenementen. Het is altijd weer goed te zien hoeveel leden zich inspannen om de deelnemers het naar de zin te …

Bestuursmededelingen mei 2017

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau Tijdens een bijeenkomst op 26 april jl. in de Burgerzaal in Zutphen is onze oud-voorzitter Joop Vreman benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In de toespraak van burgemeester Annemieke Vermeulen kwamen de vele verdiensten voor meerdere organisaties en instellingen gedurende tientallen jaren als vrijwilliger …

Bestuursmededelingen april 2017

Alcohol preventie In een samenwerking met de veldsportverenigingen binnen Zutphen is het voornemen om in de eerste of tweede week van september een voorlichting te organiseren met als onderwerp het gebruik van alcohol door de jeugd en de gevaren daarvan. De Gemeente Zutphen, GGD en Tactus verslavingszorg zijn organisaties die ook verbonden …

Bestuursmededelingen maart 2017

Energie en inkoop Tijdens een bespreking met Cleantech Center op vrijdag 24 februari jl. is ons het plan voorgelegd om te komen tot beheersing van de uitgaven aan energie. Het onderzoek zal vanaf 7 maart a.s. door Cleantech Center in samenwerking met Saxion Hogescholen worden uitgevoerd. De eerste resultaten worden tegen het …

Bestuursmededelingen februari 2017

Na de jaarwisseling hierbij de eerste editie van een nieuwe jaargang mededelingen. Binnenkort gaan de meeste teams de draad weer oppakken met het spelen van de wedstrijden. De vereniging komt daarmee weer op gang na een (lange) winterstop. Nieuwe ontwikkelingen Als bestuur hebben we niet stilgezeten en is er sprake van ontwikkelingen …

Bestuursmededelingen december 2016

Algemene ledenvergadering Op maandag 28 november jl. heeft het bestuur haar jaarlijkse (najaars)ledenvergadering gehouden. Het bestuur heeft tijdens deze vergadering verantwoording afgelegd over de diverse onderwerpen van de agenda. De nieuwe penningmeester Ivo Pelgrim heeft tijdens de vergadering een heldere uiteenzetting gegeven over de verschillende inkomsten en uitgaven van de vereniging. Nieuw …

Pin It on Pinterest