Aloys

Aloys
Commerciële zaken

Als bestuurslid commerciële zaken vind ik het belangrijk te waarborgen dat er optimaal wordt gecommuniceerd tussen met name de sponsorcommissie en het bestuur.

Ik denk graag mee met de sponsoractiviteiten, de initiatieven, de ideeën, de commerciële uitwerking daarvan, etc. en wil daarin graag namens het bestuur faciliterend en ondersteunend optreden met als doel om de bestaande sponsoren te behouden en om nieuwe sponsoren te werven.

Verder wil ik de contacten met (het bestuur van) de Achterban intensiveren.

Mijn historie bij de club

Mijn historie bij FC Zutphen gaat niet zo heel ver terug. Ik ben pas in Zutphen komen wonen nadat ik was uit gevoetbald (bij RCL, in Leiderdorp). Na een rondje langs de plaatselijke voetbalvelden kwam ik in 2000 uit bij de SV Zutphen: een mooie club, met een sportieve sfeer en vooral gastvrij!

Vanaf 2000 werd ik op zaterdag een (on)regelmatige bezoeker van de wedstrijden van het eerste elftal. Ik werd vervolgens bord- en kledingsponsor en ben steeds meer betrokken geraakt bij het wel en wee van de club.

Toen ik gevraagd werd voor een bestuursfunctie, hoefde ik daarover niet lang meer na te denken.

Wat ik doe in het werkzame leven 

In mijn werkzame leven heb ik mij hoofdzakelijk bezig gehouden met notariële zaken, waarvoor ik juridisch ben opgeleid. In 1995 ben ik begonnen met een eigen notarispraktijk met een kantoor aan de IJsselkade in Zutphen.

Het beroep van notaris heb ik altijd met veel plezier uitgeoefend: het is – op een na – het mooiste beroep: je ontmoet veel mensen en je hoort van alles en het geeft veel voldoening om in notariële akten belangrijke zekerheden voor je cliënten vast te leggen.

Op 1 januari jongstleden heb ik de praktijk overgedragen aan mijn opvolger: Willem Coops. Het is bij hem in goede handen. Zelf ben ik als ZZp’er nog 3 dagen per week aan het kantoor verbonden.

Waarom doe ik deze functie

Het is belangrijk dat onze club financieel gezond blijft zodat we onder goede condities kunnen blijven voetballen. Financiële steun is daarvoor noodzakelijk. Gelukkig zijn er in alle geledingen van onze club leden die zich daarvoor inzetten: bravo! We zijn blij met de sponsoren en met iedereen die de club financieel steunt.

Ik zie het als mijn taak om in goed overleg vanuit het bestuur er aan bij te dragen dat we met de sponsoren verbonden blijven en dat we nog meer bedrijven als sponsor van FC Zutphen mogen verwelkomen.

Mijn hobby’s

Wekelijks loop ik in een klein groepje (hard) in het bos bij AV’34 in Apeldoorn: weer of geen weer, lekker in de buitenlucht. Verder houd ik er van om musea, kathedralen en basilieken te bezoeken en te genieten van al het moois wat daarin te bewonderen is. Daarnaast heb ik nog een liefhebberij: het proeven van goede wijnen!

Herman
Voorzitter

Pepijn
Voetbalzaken

Bertjan
Organisatie en beleid

Jeroen
Secretaris

Aloys
Commerciële zaken

Vacant
Penningmeester