Gebruik accommodatie

Velden en accommodatie van ’t Meijerink zijn beschikbaar voor zowel intern als extern gebruik.
Dit echter onder strikte voorwaarden.
De procedure en voorwaarden zijn verschillend voor het gebruik door externe partijen (verenigingen) of door interne clubleden.

Klik HIER voor meer informatie over het huren van het (kunst-)grasveld
en klik HIER voor het aanvragen.

Klik HIER voor het intern aanvragen van veldgebruik en accommodatie
Of kies rechts de gewenste knop.

Aanvraag activiteiten intern.
Om het opzetten van verenigingsactiviteiten goed te laten verlopen is het noodzakelijk
dat alle betrokken geledingen binnen de vereniging tijdig op de hoogte zijn van een activiteit.

Daarvoor is een stappenplan (annex begrotingsformat) opgesteld dat hier is te downloaden
of rechts op de pagina is te vinden.

Na invulling per email te versturen naar: kantinecommissie@fczutphen.nl

Pin It on Pinterest