1. Home
 2. /
 3. Business
 4. /
 5. Sponsorbeleid

Sponsorbeleid

De sponsorcommissie voert het sponsorbeleid van FC Zutphen uit. In het Vereniging Beleidsplan 2018-2022 staat over sponsoring het volgende vermeld:

Sponsoring is één van de belangrijkste inkomsten voor FC Zutphen. Restrictie hierbij is dat sponsors geen invloed mogen hebben op het beleid van de vereniging. Dat blijft voorbehouden aan het bestuur en de leden. Daarnaast zal FC Zutphen geen vorm van sponsoring toelaten die de goede naam van de vereniging aantast.

Voorkomen van wildgroei

We willen wildgroei van allerlei vormen van sponsoring voorkomen. Daarom lopen alle contacten met bestaande en nieuwe sponsor via de sponsorcommissie.

Sponsor mogelijkheden

Er zijn voor bedrijven en organisaties veel vormen van sponsoring mogelijk bij FC Zutphen. Bijvoorbeeld:

 • sponsoring via reclameborden
 • raametsen in de kantine
 • het scorebord
 • kledingsponsoring.

Bekijk hier alle sponsor mogelijkheden.

Contracten met juridische verplichtingen

Al deze vormen van sponsoring leiden tot contracten met juridische verplichtingen. Ook namens de vereniging. Als teams, commissies of individuele leden zonder medeweten van het bestuur en/of de sponsorcommissie verplichtingen aangaan, is dit in strijd met het verenigingsbelang. Ook voor de betreffende sponsor is er uiteindelijk maar 1 contractpartner: het bestuur van FC Zutphen.

Concrete afspraken en regels

 • Contracten worden alleen gesloten door het bestuur of een gemachtigd persoon
 • Elke vorm van kledingsponsoring en/of materiaalsponsoring vindt plaats in overleg met de sponsorcommissie
 • Bij aankoop of aanschaf van goederen voor de vereniging wordt rekening gehouden met aanwezige sponsors
 • De sponsorcommissie ontvangt graag tips van leden en derden ter vergroting van het sponsorbudget
 • Bij een verschil van inzicht tussen een lid of team en de sponsorcommissie beslist het bestuur