Bestuursmededelingen september 2017

Voetbal

Na een lange zomerperiode gaat de competitie weer starten. Allereerst staan voor de teams een aantal bekerwedstrijden op het programma en met ingang van 23 september a.s. de start van de competitie.

Gedurende de zomerperiode is er op een aantal fronten op of aan het complex het nodige aan verbeteringen aangebracht. Met dank aan de vrijwilligers die deze werkzaamheden hebben uitgevoerd.


Voetbal3daagse
Onder de bezielende leiding van Gert Jan Oogjes en zijn team hebben 126 jongens en meisjes deelgenomen aan de Voetbal3daagse. Het team van “FC Barcelona” werd de winnaar na het nemen van strafschoppen. Per dag is een fotoverslag te zien op onze website. De voetbal3daagse wordt traditiegetrouw gehouden aan het einde van de (school)vakantie. Het evenement is een doorslaand succes, vooral door de goede organisatie. Complimenten aan de organisatie!

Wifi – mobiel digitaal wedstrijdformulier
Door de komst van het mobiel digitaal wedstrijdformulier (mDWF) is het voor eenieder mogelijk om via een app zijn of haar team goed te volgen. Daarnaast is er sprake van nieuwe regelgeving in het pupillenvoetbal en gaat het wedstrijdsecretariaat ook op een andere wijze informatie verwerken.
De KNVB zet in op een verder en intensiever gebruik van informatie via de digitale snelweg. Om voor nu en de toekomst hier klaar voor te zijn is er deze zomer een nieuw Wifinetwerk aangelegd op ons complex. Op maandag 21 augustus jongstleden is er een informatieavond georganiseerd om de werking van de apptoepassingen toe te lichten.

FC Zutphen internationaal jeugdvoetbaltoernooi U13
U heeft het vast meegekregen, ook door alle publicaties vooraf. De tweede editie van ons internationaal toernooi U13 is meer dan uitstekend verlopen. Onder grote publieke belangstelling werd door tien teams – waaronder ons eigen FC Zutphen team – een sportieve strijd gestreden. Ook dit jaar is het Feijenoord weer gelukt – na een finalewedstrijd tegen AZ – een eerste plaatst te veroveren. Het organisatieteam heeft een puike prestatie geleverd met het neerzetten van een zeer gedegen en geslaagde organisatie en dito toernooi. Een mooi artikel is geplaatst in de Stentor en een leuk TV-verslag over het FC Zutphen team was te zien via TV Gelderland . Veel berichten zijn nog terug te vinden via de website en Facebook.

Scorebord
Met dank aan de gulle gevers hebben wij ons nieuwe scorebord op officiële wijze 2 september jongstsleden in gebruik genomen. De mogelijkheden van het scorebord zijn ongekend en hiermee zijn presentatie-/promotiegelegenheden voor de club en sponsoren, als het gaat om communicatie, sterk en blijvend verbeterd.

ARAG-certificering
Na een voorbereidingsperiode en onder begeleiding van de KNVB heeft de scheidsrechterscommissie de afgelopen periode veel werk verzet om FC Zutphen en haar scheidsrechters te certificeren. Concreet betekent dit dat de vereniging voldoet aan de eisen die scheidsrechters worden meegegeven volgens een standaard procedure. Kortom: we voldoen aan de standaardeisen. De uitreiking en toekenning van de ARAG-certificering heeft plaatsgevonden tijdens een bijeenkomst op 2 september jl.

Presentatiedag
De bekende presentatiedag zal worden gehouden op vrijdag 22 september a.s. van 19.00 uur tot 20.30 uur. Noteer deze datum alvast in je agenda. Meer nieuws volgt via de website.

Veel voetbalplezier.

Groet namens het bestuur
Hans van Bel