Bestuursmededelingen oktober 2018

Extern Vertrouwenspersoon
Per direct is het bestuur een overeenkomst aangegaan met Buro Konfidi Vertrouwenspersonen in de persoon van de heer Gerard Dijkstra.
De overeenkomst is gesloten in goed overleg met alle betrokkenen.
Voor meer informatie verwijzen wij naar www.konfidi.nl

Werkgroep Vrijwilligersbeleid
Met ingang van 10 oktober jl. is een werkgroep binnen de club actief die het brede terrein van het vrijwilligersbeleid gaat onderzoeken en opnieuw vormgeven. De werkgroep kent een diverse samenstelling, bestaande uit meerdere geledingen van onze vereniging.
We wensen de werkgroep veel succes met het uitwerken van de plannen.

Nieuwe activiteitencommissie
Eveneens per 10 oktober jl. is er een nieuwe activiteitencommissie actief die zich in de komende tijd bezig gaat houden met het organiseren van evenementen. Een eerste activiteit vindt plaats op 9 november a.s.. Leden, zowel jong als oud, worden uitgenodigd om deel te nemen aan het FIFA’19 Toernooi. Opgaveformulieren zijn verkrijgbaar bij de bar in de kantine.
Dank aan de commissie voor jullie inzet. Uiteraard zijn wij benieuwd naar verdere nieuwe activiteiten binnen de club.

EHBO
Helaas is het tot nu toe niet gelukt om vrijwilligers te mobiliseren die als ehbo-er hand- en spandiensten willen verlenen tijdens speeldagen. Een functie die onmisbaar en noodzakelijk is op momenten dat vele voetballers en voetbalsters actief zijn op ons complex. Beschik jij over een ehbo-diploma en/of BHV en ben je bereid om af en toe deze taak op je te nemen? Laat het ons weten. Deze functie kan uiteraard ook worden uitgeoefend op momenten dat je langs de lijn staat bij een wedstrijd van zoon/dochter/partner/kleinkind. Wanneer je je bij aankomst in de kantine meldt, dan zorgen wij ervoor dat je zichtbaar en herkenbaar bent als ehbo-er. Kleine moeite, maar een groot gebaar voor onze vereniging.

Algemene ledenvergadering
Op 26 november a.s. wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Aanvang is om 20.00 uur. Noteer deze datum alvast in de agenda. We bespreken de begroting 2018-2019, bestuursverkiezingen en uiteraard ook voetbal en vereniging gerelateerde onderwerpen.

Internet TV
Onze vereniging is verwend met prachtige wedstrijdsamenvattingen op Internet TV gemaakt door Henk Nijland.  Henk heeft na overleg met ons laten weten dat hij door gezondheidsproblemen tot en met de voetbalwinterstop niet in de gelegenheid is om samenvattingen van zaterdag 1 en eventuele andere teams op beeld vast te leggen. Uiteraard wenst FC Zutphen Henk veel beterschap toe.