Bestuursmededelingen oktober 2017

Bestuursmededelingen: 

Internationaal jeugdvoetbaltoernooi U13

Zoals in de vorige editie van deze mededelingen al is vermeld heeft het bestuur besloten, na advies van het organisatiecomité, om ook in het komende jaar 2018 het Internationaal Toernooi U13 te organiseren. Auke ten Cate is op eigen verzoek teruggetreden als toernooidirecteur en wordt vanaf heden vervangen door Martin van den Burg. Gerrit Wullink blijft als lid van de sponsorcommissie betrokken, maar in de organisatie van het toernooi wordt zijn plaats overgenomen door Henk Wevers. Uiteraard bedanken we Auke en Gerrit voor hun inzet en betrokkenheid en wensen Martin en Henk veel succes.

Energie

De gemeente Zutphen heeft in een eerder stadium aangeboden om de kosten te dragen van een onderzoek naar het energieverbruik binnen onze club. Inmiddels zijn de eerste gegevens uitgewisseld. Het onderzoek bestaat uit een analyse van de gegevens, gevolgd door adviezen om het energieverbruik te reduceren.

Overleg met Stichting ’t Meijerink

Al enige tijd is er regulier overleg tussen de vereniging en de stichting. Met name het overleg tussen de penningmeesters loopt alweer enige tijd. Daarnaast vindt er regulier overleg plaats tussen de beide vertegenwoordigers op het gebied van facilitaire zaken. Met instemming van beide partijen is er een verslag opgesteld waarin opgenomen een aantal acties die in de komende periode rondom onze accommodatie worden uitgevoerd.

De Grote Clubactie

De Grote Clubactie loopt alweer enige tijd onder leiding van de projectgroep. De verkoop van de loten vindt plaats grote clubactieop meerdere momenten. Met deze actie ondersteunt u onze vereniging. We doen dan ook het verzoek om loten te kopen. De prijs van één lot is drie euro.

Lees meer over de Grote Club Actie en op welke wijze je de loten kunt kopen.

Activiteiten

We gaan alweer gestaag richting het einde van het jaar. De voorbereidingen om activiteiten te laten slagen zijn in volle gang. Uiteraard is er in de verschillende commissies nog altijd ruimte voor meer ondersteuning. Mocht u willen ondersteunen en een bijdrage leveren, dan kunt u zich melden bij Addy Garritsen.

Het bestuur heeft wel besloten om de eindejaarsactiviteiten anders te gaan organiseren. Met name vanwege teruglopende belangstelling wordt het tijd om de gebeurtenissen anders in te richten.

Vrijwilligersavond

Een recente activiteit is de vrijwilligersavond die gehouden is op vrijdag 27 oktober jongstleden. Ruim 90 vrijwilligersaanwezigen hebben genoten van een gezellige bijeenkomst en van een heerlijk stampottenbuffet van De Ruif. Dank aan de vrijwilligers die deze avond voor ons hebben georganiseerd en uiteraard ook aan alle andere vrijwilligers die een deel van hun vrijetijd inzetten om een bijdrage te leveren aan onze club.

Voor de komende periode wens ik u namens het bestuur veel voetbalplezier.

Groet namens het bestuur
Hans van Bel
Voorzitter