Bestuursmededelingen mei 2019

Voetbal
Zo aan het eind van een voetbaljaargang komen we weer in de cruciale weken van beslissingen.
Zondag 1 heeft de komende weken nog kans op een periodetitel. Zaterdag 1 gaat voor lijfsbehoud in de 2e klasse en het ontlopen van een nacompetitie. Beide teams kunnen uw steun dan ook goed gebruiken.

Rookvrije Generatie
Het bestuur heeft het mogelijk gemaakt om voor een (beperkte) groep leden een rookvoorziening te treffen aan de achterzijde van het clubgebouw. Iedereen weer tevreden zou je denken!
Te vaak zien we leden in de omgeving van de hoofdingang en voor de deur van de kantine toch nog roken in plaats van de moeite te nemen gebruik te maken van genoemde voorziening.
Dit is dan ook een oproep aan deze leden tot medewerking van hetgeen is afgesproken.

Ajax Clinic
Onder prachtige weersomstandigheden hebben ruim zestig kinderen deelgenomen aan de Ajax Voetbalclinic op 29 april jongstleden. Mede dankzij de uitstekende organisatie van onze activiteitencommissie werd het een geslaagde en leerzame dag voor onze jongste jeugdleden. Ook wederom dank aan alle vrijwilligers die zich weer hebben ingezet.
Op onze website en Facebook kun je een filmverslag van deze dag zien, gemaakt door Henk Nijland en Gerjan Nijland. Binnenkort volgen nog foto’s gemaakt door Hans ten Brinke.
Verder heeft een journalist van De Stentor een mooi verslag in De Stentor geplaatst en beeldmateriaal gemaakt.
Kortom: een zeer succesvol evenement voor onze jeugd die die zeker voor herhaling vatbaar is.

Einde seizoen
Met het einde van het voetbalseizoen in zicht, blijven en zijn er voldoende activiteiten over binnen de club waarbij we ondersteuning van leden goed kunnen gebruiken. Willen we een actieve club blijven, dan is de inzet van meer vrijwilligers op meerdere terreinen noodzakelijk. Voelt u zich geroepen om in de komende periode activiteiten te willen begeleiden dan horen wij dit uiteraard graag.
Aanmelden kan via vrijwilligers@fczutphen.nl of bij een van de bestuursleden. De mailadressen zijn te vinden op onze website.

Renovatie technische ruimte
Weliswaar pas actueel in de maand juni 2019 maar nu alvast een bericht hierover.
Vanaf 22 juni a.s. en vervolgens over een periode van zes weken wordt de vloer van de technische ruimte gerenoveerd. Concreet betekent dit dat het vanaf 22 juni tot begin augustus het niet mogelijk is om gebruik te maken van warm water. Er is zeer bewust gekozen voor deze data in verband met de vakantieperiode en de zomerstop.

Ledenvergadering 27 mei a.s.
Op maandag 27 mei a.s. is een ledenvergadering gepland. Onderwerpen die de revue passeren zijn gelijk aan voorgaande jaren: begroting komend seizoen, jubilea en bestuursmededelingen. Noteer de datum alvast in jouw agenda.