Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Tijdens een bijeenkomst op 26 april jl. in de Burgerzaal in Zutphen is onze oud-voorzitter Joop Vreman benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
In de toespraak van burgemeester Annemieke Vermeulen kwamen de vele verdiensten voor meerdere organisaties en instellingen gedurende tientallen jaren als vrijwilliger van Joop voorbij.

Uiteraard feliciteren wij Joop met de onderscheiding.

Alcohol en voorlichting

Inmiddels is de datum van 14 september a.s. van 19.30 uur tot 21.30 uur gekozen als de avond van de te houden voorlichting. De voorlichting wordt gehouden bij FC Zutphen. Meer nieuws volgt via deze website.

Deelnemende organisatie zijn achtereenvolgens: de voetbalverenigingen AZC, Be Quick, De Hoven, Warnsveldse Boys, FC Zutphen en verder Mixed Hockey Club Zutphen, Korfbalvereniging KVZ en Atletiekvereniging Hanzesport.

Organisaties die verder betrokken zijn bij de totstandkoming van de voorlichting zijn: Tactus Verslavingszorg, GGD en Gemeente Zutphen.

In een goede samenwerking is er een programma gerealiseerd die gericht is op voorlichting over het gebruik van alcohol door jongeren en de gevaren daarvan.

De voorlichting is bestemd voor trainers, begeleiders van teams, ouders en barmedewerkers. Noteer je de datum van 14 september alvast in je agenda?

Voetbal

De maand mei brengt ons de finale beslissing van de voetbalteams van FC Zutphen in hun competities. Voor eenieder dan ook veel succes en bovenal plezier in het behalen van een goed resultaat.

Ledenvergadering

De (voorjaars)ledenvergadering is gepland op woensdag 17 mei a.s. Aanvang om 19.30 uur.
De organisatie en opzet van de bijeenkomst is gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Nieuw is een bijdrage en presentatie van Stichting Voetbalaccommodatie ’t Meijerink.

Als tweede onderdeel is er de presentatie van de begroting van de vereniging 2017 – 2018. In de laatste najaarsvergadering van november 2016 is er een aankondiging geweest van een thema inbreng als een nieuw element. Het onderwerp van het thema vraagt van de aanwezige leden een actieve inbreng.

Tot slot van de vergadering is er aandacht voor de jubilarissen en zijn er wellicht mededelingen vanuit het bestuur. De volledige agenda wordt geplaatst op de website.

Hans van Bel,
voorzitter